Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan Regla

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og utbygger innenfor reguleringsplan Regla. Detaljreguleringsplan Regla ble vedtatt av kommunestyret i sak 82/21 i møte den 26.8.21.

 

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kommunal infrastruktur for vann og avløp i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen.

Ved enighet vil den framforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn, før den fremmes for politisk behandling.

Eventuelle spørsmål eller innspill til utbyggingavtalen kan rettes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller til postmottak@etnedal.kommune.no.