Reguleringsplan Brumoen - Offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til detaljreguleringsplan for Brumoen ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er en revidering og utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Brumoen vedtatt i 1977. Denne planen vil bli opphevet ved vedtak av ny plan. Planforslaget regulerer blant annet arealer for næringsformål, miljøstasjon og badeplass.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 15.2.2022.

Planbeskrivelse Brumoen 29112021 (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser Brumoen 29112021 (PDF, 211 kB)

Plankart Brumoen 29112021 (PDF, 378 kB)

ROS-analyse Brumoen 29112021 (PDF, 288 kB)

Saksutredning reguleringsplan Brumoen - 1. gangs behandling (PDF, 220 kB)