Reguleringsplan Feplassen – 1. gangs offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Feplassen hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til utbygging av et nytt hyttefelt med 34 tomter.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 11.4.2021.

20200252-01-TN_Vurdering av flomfare (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse Feplassen 15.11 (PDF, 3 MB)

Plankart Feplassen (PDF, 613 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 82 kB)

Saksframstilling og vedtak (PDF, 2 MB)

VA-plan Feplassen (PDF, 573 kB)