Reguleringsplan for Lenningen vannforsyningsanlegg – offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Lenningen vannforsyningsanlegg ut til offentlig ettersyn. Planforslaget regulerer nytt kommunalt vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur, på eiendommen gnr 151 bnr 1 på Lenningen. Hensikten er å etablere ny kommunal vannforsyning for hele Lenningenområdet.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 20.4.2020.