Reguleringsplan Ølsjølia – 2. gangs offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Ølsjølia ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt. Samtidig foreslås det å oppheve nåværende reguleringsplan vedtatt i 2004.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til kommunen via eDialog på kommunens nettside eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er satt til 19.4.2021.

Detaljeregulering Ølsjølia 2.gangs behandling (PDF, 526 kB)

Reguleringsbestemmelser 2.gangs høring (PDF, 383 kB)

Ølsjølia plankart (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse 2.gangs høring (PDF, 2 MB)

VA - plan Ølsjølia (PDF, 2 MB)

Naturmangfoldrapport Synnfjellfoten (PDF, 2 MB)

PR2014 Landskapsbilde (PDF, 3 MB)

ROS - analyse (PDF, 914 kB)