Utbyggingsavtale Synnfjellfoten II – offentlig ettersyn

I forbindelse med reguleringsplan for Synnfjellfoten II som er under behandling i kommunen, har Etnedal kommune forhandlet fram en utbyggingsavtale med utbygger, vedrørende etablering av vann- og avløpsanlegg i deler av området.

Kommunestyret i Etnedal har i sak 72/21 den 24.06.21 vedtatt å legge framforhandlet utbyggingsavtale for del av Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn, i tråd med pbl § 17-4.

Eventuelle merknader kan sendes til kommunen via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Frist for merknader er 01.08.21.

Utbyggingsavtale Synnfjellfoten II – Oppland Bygg & Anlegg (PDF, 867 kB)
Kart (PDF, 275 kB)