Utbyggingsavtale Synnfjellfoten II – offentlig ettersyn

I forbindelse med reguleringsplan for Synnfjellfoten II som er under behandling i kommunen, har Etnedal kommune forhandlet fram en utbyggingsavtale med Oppland Bygg & Anlegg AS, vedrørende etablering av vann- og avløpsanlegg i deler av området. Denne avtalen erstatter tidligere behandlet utbyggingsavtale med samme utbygger.

Kommunestyret i Etnedal har i sak 131/21 den 18.11.21 vedtatt å legge framforhandlet utbyggingsavtale for del av Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn, i tråd med pbl § 17-4.
Eventuelle merknader kan sendes til kommunen via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Frist for merknader er 23.12.21.

Forslag til utbyggingsavtale Synnfjellfoten II – Oppland Bygg & Anlegg AS (PDF, 872 kB)
Situasjonsbilde (PDF, 260 kB)