Utbyggingsavtale Synnfjellfoten II – offentlig ettersyn

Kommunestyret i Etnedal har i sak 39/22 den 28.04.22 vedtatt å legge framforhandlet
utbyggingsavtale for del av Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn, i tråd med pbl § 17-4. Avtalen er
framforhandlet mellom Etnedal kommune og Frugesetlia Skog ANS.
Eventuelle merknader kan sendes til kommunen via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen
10, 2890 Etnedal.
Frist for å komme med merknader er 31.05.22.

Forslag til Utbyggingsavtale Synnfjellfoten II - Frugesetlia Skog ANS (L)(326670) (PDF, 856 kB)

Vedlegg 1 til utbyggingsavtale Synnfjellfoten II-Frugesetlia Skog ANS (L)(326671) (PDF, 185 kB)