Vann- og avløpsplan for Lenningen

Klikk for stort bildeEtnedal kommunestyre vedtok i møtet 23. januar felles vann- og avløpsplan for Lenningen. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele Lenningen, samt tilhørende ledningsnett.

Vannforsyningsanlegget vil ligge på Lortetjednhaugen slik at det kan gi tilfredsstillende trykk til hele Lenningen. Eksisterende kommunale avløpsanlegg som ligger nede ved den gamle settefiskdammen vil bli utvidet.

Kommunen jobber nå med anbudsgrunnlag for utbyggingen, og har som mål om å få lagt dette ut på offentlig anbud i løpet av mars. Vi ønsker selvfølgelig flest mulige tilbud på jobben. Oppstart av anleggsarbeider ser vi for oss tidligst i juli når telerestriksjoner på fylkesvegen er opphevet. Anleggsperioden vil mest sannsynlig bli på 1-1,5 år, men dette vil være avhengig kontrakten som inngås.