Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan Bruflatjordet

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Bruflatjordet i Etnedal. Planen berører helt eller delvis eiendommene gnr 140 bnr 122, bnr 142, bnr 137, bnr 66, bnr 53 og bnr 126.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere framtidig utnyttelse av felt E3 i reguleringsplan for Bruflat.

Avgrensning av planområdet kan sees på vedlagte kart. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Etnedal kommune, plan og næring.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 14. februar 2022 til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Avgrensning av planområdet med eksisterende regulering (PDF, 4 MB)

Avgrensning av planområdet (PDF, 4 MB)

Avgrensning av planområdet med flyfoto (PDF, 5 MB)