Vedtatt endring om gjerding - Nordre Lenningen og Synnfjellfoten

Herved kunngjøres at Etnedal kommune har vedtatt endring av bestemmelsene om gjerding i reguleringsplanene Nordre Lenningen, planid 20090096, og Synnfjellfoten, planid 20140118.

Saksutredning og vedtak - Reguleringsplan Synnfjellfoten - endring av gjerdebestemmelser (PDF, 408 kB)
Planbestemmelser Synnfjellfoten (PDF, 32 kB)

Saksutredning og vedtak - Reguleringsplan Nordre Lenningen - endring av gjerdebestemmelser (PDF, 411 kB)
Planbestemmelser Nordre Lenningen (PDF, 35 kB)