Kommunepsykolog. 2. gangs kunngjøring. Saksnr. 19/298

Sør- Aurdal er den sørligste av Valdres-kommunene, og har i overkant av 3000 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenter. Brukerundersøkelser viser stor tilfredshet med kommunale tjenester. Kort avstand til Oslo-området (ca 16 mil langs E 16)

Etnedal Kommune har et innbyggertall på ca 1320.  Selv om vi er en liten kommune så får vi til mye.  Vi satser på gode oppvekstsvilkår og har både ny barnehage med høy kvalitet, gode helse- og omsorgstjenester, ny flerbrukshall og godt kvalifiserte lærere på skolen.

Begge kommuner har  mulighet for rekreasjon i vakker natur hele året. Vi kan by på flere mil med skiløyper, padlemuligheter i verdensklasse, flotte fjellområder og det største klatrefeltet i Valdres. Her skal liten og stor trives, med gode kommunale tjenester og mange aktive lag og organisasjoner. Vi legger stor vekt på personlig service, nærhet til kommunale tjenester og at kommunene skal være  et godt sted og både bo og jobbe i.

Se mer om oss på www.sor-aurdal.kommune.no og www.etnedal.kommune.no 

For snarlig tiltredelse har vi ledig nyopprettet 100 % fast stilling som kommunepsykolog.

Stillingen skal dekke nabokommunene Sør-Aurdal og Etnedal, der Sør-Aurdal er vertskommune og arbeidsgiver. Stillingen er organisert under avdeling Helse og familie. Kontorsted vil være 3 dager i Sør-Aurdal og 2 dager i Etnedal.

Målet med stillingen er å forebygge og behandle i en tidlig fase, samt samhandle på tvers av enheter og tjenester.

Målgruppe:

 • Familier med rus- og psykiske helseproblemer (der det er barn og unge 4-18 år)
 • Voksne som har rus- og psykiske helseproblemer.
 • Veiledning og fagstøtte til ansatte i psykisk helse, barnehage, skole og flyktningtjeneste


  Hovedarbeidsoppgaveroppgaver:

 • Gi veiledning og fagstøtte til andre faggrupper
 • Jobbe systemrettet ved å delta i tverrfaglig team og koordinerende enhet
 • Samarbeide og delta aktivt inn i folkehelsearbeidet / planlegging.
 • Delta i kartlegging og vurdering  for videre behandling i 1. og / eller 2.linjetjenesten.

Det forventes deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) sin nasjonale samling for ledere og psykologer, samt kompetanseutviklingstiltak som blir arrrangert av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse, rus, vold- og traumefeltet. Deltagelse i interkommunalt FACT-team, dersom dette etableres.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må kunne dokumentere godkjent utdanning som psykolog
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vektlegges 

Den som tilsettes må ha førerkort, og disponere egen bil til bruk i tjenesten.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale og ellers tilsetting og arbeidsvilkår i h.h.t. det til en hver tid gjeldende lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning etter avtale med leder
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i positive arbeidsmiljø
 • Fagnettverk med andre kommunepsykologer i Valdres

Nærmere opplysninger om stillingen gis av tjenesteleder for Helse og familie, Anne Kirsti

Sørumshaugen, tlf 61 34 87 31 / 99 41 64 18. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 01.04.2019