Lærling barne- og ungdomsarbeiderfag Arkivsaksnr.19/38

Fra høsten 2019 har Etnedal kommune ledig en lærlingeplass innen barne-og ungdomsarbeiderfaget.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Praksis i skolen og i barnehagene.

   

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Bestått teori innen faget.

   

Lønnsvilkår:

 • Etter tariffavtale.

Etnedal kommune kan tilby:

 • Vi har lang erfaring med lærlinger og har dyktige faglige ledere og veiledere
 • Kommunen er tilknyttet Valdres opplæringskontor
 • Variert og utfordrende arbeid i et positivt miljø
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Ansettelsen gjøres etter vurdering av utdanning, praksis og skikkethet.

Den som blir ansatt må legge fram helseattest og politiattest av nyere dato.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til enhetsleder Monica Acatrinei på tlf. 61 12 13 11  eller e-post monica.acatrinei@etnedal.kommune.no.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet.

Søknadsvedlegg blir ikke returnert.

Søknad sendes via vårt søknadssenter: https://www.etnedal.kommune.no/soknadssenter/

SØKNADSFRIST: 01.03.2019