Ledig stilling som pedagogisk leder Arkivsaksnummer 19/873

Fra 01.11.2019 – 30.06.2020 er det i Eventyrskogen barnehage ledig 100 % midlertidig stilling som pedagogisk leder i forbindelse med svangerskapsvikariat. Det kan være mulighet for fast stilling fra 15.08.2020. Barnehagestyrer er nærmeste leder.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Medvirke til at virksomheten i barnehagen svarer til lov, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak.
 • Holde seg oppdatert om den alminnelige utviklingen vedrørende barnehagevirksomhet og småbarnspedagogikk, for på en profesjonell måte å sikre barna best mulige utvikling.
 • Ta ansvar for observasjoner og oppfølging av enkeltbarn på avdelingene.
 • Bidra til å realisere barnehagens målsettinger.
 • Være en god rollemodell for de andre på avdelingen.
 • Lede og veilede assistenter/fagarbeidere
 • Benytte kompetanse og ressurser på rett sted/område.
 • Medvirke til å skape en lærende organisasjon.

   

  Kvalifikasjoner for stillingen:

  Det søkes etter en person med barnehagelærerutdanning eller tilsvarende utdanning som er godkjent som pedagogisk leder i barnehage. Det er en fordel med videreutdanning som spesialpedagog.
  Vi søker etter en fleksibel person som:

 • Har god digital kompetanse.
 • Mestrer norsk muntlig og skriftlig.
 • Har helse og arbeidskapasitet som er forenlig med en aktiv og stabil hverdag for barna.
 • Er en bidragsyter til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø.
 • Jobber selvstendig, men som også kan samarbeide i team.
 • Er punktlig, pliktoppfyllende og liker utfordringer.
 • Er positiv, åpen og engasjert.
 • Har god relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsevner.
 • Legger vekt på gode etiske og moralske holdninger.

Et menneskesyn og barnesyn som samsvarer med menneskerettighetene, barnekonvensjonen, barnehageloven og rammeplan for barnehagen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelsen gjøres etter vurdering av utdanning, praksis og egnethet.

Lønnsvilkår: Etter avtale.

Etnedal kommune kan tilby:

 • Variert og utfordrende arbeid i et positivt miljø
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til kommunalsjef Gabrielle Becker på tlf. 61 12 13 50 eller e-post g.becker@etnedal.kommune.no.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Den som blir ansatt må legge fram helseattest og politiattest av nyere dato.

Søknad sendes via vårt søknadssenter: https://www.etnedal.kommune.no/soknadssenter/

Attester og vitnemål sendes med elektronisk.

SØKNADSFRIST: 20.10.2019