Stemmegivning på valgdagene 12. og 13. september

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

Søndag 12.09.2021 kl. 13.00 - 18.00
Mandag 13.09.2021 kl. 11.00 - 18.00

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen.

I Etnedal kommune er det ett valglokale - Etnedalhallen.
Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Husk legitimasjon

Får å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.


Slik stemmer du på valgdagen

Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler her.


Trenger du veiledning eller hjelp?

Trenger du veiledning i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, kan du lese om hvilken hjelp du har krav på her.