Valgkort

I år får de alle fleste velgerne tilsendt valgkortet digitalt.

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur.

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Hvor og når du kan stemme

På samme måte som at du befinner deg i en bestemt skolekrets, for eksempel, tilhører du også en valgkrets. I hver valgkrets er det et valglokale. I Etnedal har vi 1 valgkrets - Etnedal krets.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet, men på selve valgdagen må du faktisk stemme i den kommunen der du er manntallsført. I tillegg til at du får informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen får du også oppgitt åpningstidene på valglokalet du tilhører til på valgkortet.

Hvordan du stemmer

På «baksiden» av valgkortet finner du en brosjyre. Denne brosjyren gir deg en trinn-for-trinn forklaring av hvordan du stemmer, og i tillegg hvordan du foretar såkalte rettelser på seddelen. Er det en kandidat du liker spesielt godt, kan du for eksempel gi denne personen et stemmetillegg, eller endre plasseringen på kandidaten til toppen av partilisten.  Det er ulike regler for rettelser ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Disse reglene er nærmere forklart i brosjyren som er tilpasset hva slags valg det er.

Ikke mottatt valgkort – ta kontakt med kommunen

Det kan hende at du ikke mottar valgkort. Grunnene kan være mange – aller oftest knyttes dette til at adressen din, som ligger i folkeregisteret, ikke er oppdatert eller at kommunen du bor i ikke enda har innført gateadresser. Selv om du ikke skulle motta valgkortet er imidlertid dette ikke noe indikasjon på at du ikke har stemmerett.

Når postbæreren ikke finner postkassen din går posten i retur til avsenderen. Så dersom du i fremtiden ikke mottar valgkortet – ta kontakt med kommunen du er folkeregistrert i. Det er nemlig kommunens adresse som står som avsender og det er følgelig kommunen som vil få valgkort i retur.

Trenger jeg å ha med valgkortet når jeg skal stemme?

Du trenger ikke å ha med valgkortet når du skal avgi stemme, men ha med legitimasjon.

Husk – ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.