• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Regler for tilskudd

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til vedlikehold av private grendeveger

Regler for tilskudd

Regler for tilskudd til vedlikehold av private grendeveger i Etnedal kommune

§ 1 Formål
Tilskudd til private grendeveger gis som en frivillig ordning fra Etnedal kommunes side.
Formålet er å stimulerer til et bedre og mer målrettet vedlikehold av grendevegnettet.

§ 2 Virkeområde og tilskuddssatser
Private grendeveger som kan få tilskudd er hovedadkomstveg til fast helårs bosetting med veglengde over 500 meter. Vegen skal være åpen for allmen ferdsel.

Adkomstvegene deles i 2 klasser:
A. Adkomstveger med stor trafikkbelastning, (gjennomgangstrafikk)
B. Adkomstveger med normal trafikkbelastning.

Tilskuddet gis til delvis dekning av kostnader i forbindelse med påføring av slitelagsgrus. Utgiftene til kjøp av grus, eksklusive merverdiavgift, danner grunnlaget for tilskuddet. Kjøp av grus og utkjøring må dokumenteres.
Veger i klasse A kan årlig motta et tilskudd tilsvarende kostnadene ved kjøp av 20 m3 grus pr. km.
Veger i klasse B kan årlig motta et tilskudd tilsvarende kostnadene ved kjøp av 8 m3 grus pr. km.

Det kan ikke gis tilskudd til veger som kun tjener nærings- eller fritidsbebyggelse.

§ 3 Søknad om tilskudd
Tilskuddet gis etter søknad. Søknaden skal inneholde opplysninger om aktuell vegstrekning, antall husstander med helårs bosetting, (fr. § 2), veglengde, kontaktperson, evt. leder i vegforeningen. Som vedlegg til søknaden skal det foreligge dokumentasjon på kostnader vedrørende kjøp av grusmasser samt utkjørt kvantum. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Frist for søknad er 1.10 hvert år.

§ 4 Saksbehandlingsregler
Enhetsleder for plan og næring har delegert myndighet til å forvalte ordningen i h.h.t. regelverket. Formannskapet er kommunal klagenemnd.

§ 5 Ikrafttreden
Dette regelverk trer i kraft fra 1.1.2006.Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader