Safecontroll skal utføre inspeksjon av bruer på kommunale veger i Valdres.
Det er mulig for eiere av private veger (gårds-, skogs- og stølsveger) til å bestille inspeksjon.

Det er kommet store nedbørsmengder med snø i det siste. Nå veier snøen ca. 260 kg pr. m2. Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger. Her er våre råd mot snøtunge tak.

Etnedal kommune har fått innvilget kompetanse- og innovasjons tilskudd fra Fylkesmannen i 2017/18 på 300 000 kroner. Tema kommunen ønsker å videreutvikle er hverdagsrehabilitering.

Monica Acatrinei (35) fra Bagn er ansatt i stilling som enhetsleder for barnehage, kultur og integrering fra 1. februar.

 

 

30. Januar kl. 18.00 i Etnedalshallen

Fra 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Etnedal kommune.


På kommunestyremøtet 14. desember ble gavemidler fra Lenningen-midlene delt ut.

På kommunestyremøtet 14. desember var elevar frå kulturskulen innom og underheldt.

 

Ungdomsklubben vil fra 14. desember til 2. mars prøve ut nye åpningstider. Det blir klubb for 6. – 10. klasse torsdager kl. 18.00 - 21.00. Fredager blir det klubb for 10. klasse og oppover kl. 19.00 - 22.00.

 

Velkommen!

Etnedal kommune har sendt ut brev til eiere av hus og bruk hvor vi har registrert at det ikke er fast bosetting. Bakgrunnen for brevet er at Etnedal kommune ønsker å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller leie bolig i Etnedal skal få muligheten til dette.