Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning!

Det er fortsatt svært stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning. Les mer her:

Aktuelt