Aktuelt

  • 15.01.2018 Snømengder på hus- og hyttetak.
    Det er kommet store nedbørsmengder med snø i det siste. Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger. Her er våre råd mot snøtunge tak.
  • 10.01.2018 Velkommen til folkemøte om naturmangfald!
    Etnedal skal utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald og arrangerar derfor eit informasjonsmøte og opnar for at lag/foreningar og...

Hva skjer i Etnedal?