Ledige stillinger

Takk for at du viser interesse for å søke ledig stilling i Etnedal kommune.
Vi jobber alltid med å finne gode kandidater til alle fagområder og til leveranse av alle tjenester i kommunen. Det er viktig for oss å sørge for gode arbeidsforhold, arbeidsmiljø, kompetanseheving og at kommunens ansatte trives.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke tar imot såkalte åpne søknader, og at alle søknader må gå via vårt søknadssenter. Øverst på denne side.

For aktuelle stillinger, se nedenfor:

Sør- Aurdal er den sørligste av Valdres-kommunene, og har i overkant av 3000 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenter. Brukerundersøkelser viser stor tilfredshet med kommunale tjenester. Kort avstand til Oslo-området (ca 16 mil langs E 16)

Etnedal Kommune har et innbyggertall på ca 1320.  Selv om vi er en liten kommune så får vi til mye.  Vi satser på gode oppvekstsvilkår og har både ny barnehage med høy kvalitet, gode helse- og omsorgstjenester, ny flerbrukshall og godt kvalifiserte lærere på skolen.

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt