Kunngjøringer

Med bakgrunn i den stadige utbyggingen og framtidige planer for utvikling av fritidsbebyggelse i Bakkebygde, har administrasjonen utarbeidet forslag til overordna vann- og avløpsplan for hele området i kommunen. Forslaget baserer seg på kommunalt ledningsnett for både vann og avløp, med fornyelse og utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av felles vannforsyning.

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Ølsjølia ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt. Samtidig foreslås det å oppheve nåværende reguleringsplan vedtatt i 2004.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx