Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Brumoen. Planen skal utarbeides av Etnedal kommune. Tidligere reguleringsplan for Brumoen vedtatt i 1976 (planid 19770091) foreslås samtidig opphevet.

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og grunneier/utbygger av Feplassen hytteområde. Detaljreguleringsplan er under utarbeidelse, og omfatter området F7 Feplassen i kommuneplanens arealdel.

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og grunneiere/utbyggere av Ølsjølia hytteområde. Detaljreguleringsplan er under behandling, og omfatter områdene Ølsjølia og Ølsjølia vest i kommuneplanens arealdel.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx