Båndtvang i Etnedal kommune

Klikk for stort bildeBåndtvangsregler i Etnedal kommune.

Etnedal kommune har vedtatt en lokal forskrift om hundehold. I følge denne gjelder følgende regler for Etnedal, i tillegg til de nasjonale reglene i hundeloven:

"Hunder skal holdes i band eller innestengt eller inngjerdet:

a) I tilknytning til kirkegårder, bolig- og handleområder, -hele året.

b) I hele kommunen, -frå og med 1. april til og med 30. september.

c) I og i tilknytning til ferdsel i lysløyper og i 5km rundløype ved Etnedal skule.

Vi har altså utvida båndtvang i hele kommunen til og med 30. september. Unntakene fra båndtvangsreglene fremgår av hundelovens § 9. Det er viktig å understreke at unntaket i § 9 bokstav f), gjelder kun når hund faktisk brukes til lovlig jakt eller til organisert jakthundtrening. Det betyr at det også må være i samråd med grunneier.

Hundeloven finner du her:

Lokal forskrift for Etnedal finner du her: