NAV - Valdres

NAV logo - Klikk for stort bildeNAV Valdres har besøksadresse på Rådhuset i Fagernes, Jernbanevegen 22. Brukere kan henvende seg til NAV-kontoret på Fagernes i åpningstiden, som du finner nederst. Våre veiledere jobber i alle Valdres-kommunene, og kan avtale møter med brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidsparter også utenfor NAV-kontoret.

NAV har åpent hele døgnet for flere av våre tjenester; gjennom gode selvbetjeningsløsninger på nett på nav.no og ditt nav, og på kommunens hjemmesider. Det finnes også gode chattefunksjoner og bl.a. infosider på facebook, og på nav.no finner du linker, f.eks. til foreldrepenger, pensjon, uføretrygd og sykmelding. Brukeren har også mulighet for å ringe til kontaktsentre som har spisskompetanse innenfor NAV sine ulike tjenesteområder.

Våre veiledere vil jobbe i alle Valdres-kommunene, og med nye mobile løsninger kan vi i større grad enn tidligere avtale møter med brukere og arbeidsgivere, og andre samarbeidsparter, utenfor NAV-kontoret.

NAV har åpent hele døgnet for flere av våre tjenester, gjennom gode selvbetjeningsløsninger på nett på nav.no og ditt nav, og på kommunens hjemmesider. Det finnes også gode chattefunksjoner og bl.a. infosider på facebook, linker finner du på nav.no, f.eks. til foreldrepenger, pensjon, uføretrygd og sykmelding. Brukeren har også mulighet for å ringe til kontaktsentre som har spisskompetanse innenfor NAV sine ulike tjenesteområder.

Når man henvender seg på rett sted får man raskere og bedre svar

 

Kontaktinfo

NAV
Telefon 55 55 33 33