Etnedal ungdom- og fritidsklubb

Logo - Klikk for stort bildeLogo Øyvind Rust

Klubben i Etnedalshallen er åpen for ungdom fra og med 6. klasse torsdager kl. 18-22.
Pris for å delta på ungdomssklubben er kr. 350,- for skoleåret

Leder Øyvind Rust tlf: 908 46 601

Logo - Klikk for stort bildeLogo Øyvind Rust

 

 

 VISJON

Alle ungdommer har tilgang til fritidsklubben, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser, som oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet der frihet fra prestasjon på denne arenaen står sentralt.

                                           VERDIER:

Demokrati                                                         Respekt
Åpen og inkluderende                                     Samarbeid
Mangfold                                                           Kreativitet
Toleranse                                                          Fleksibilitet
 

Etnedal Ungdom & Fritidsklubb (EUFK) fremmer demokratiske verdier i vårt arbeid og som har ungdoms stemme med i alle ledd.

EUFK er åpen og inkluderende hvor vi vektlegger verdien av mangfold. Ved å vise toleranse og respekt skal klubben legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og tenkemåter sammen kan jobbe effektivt mot felles mål. Dette bidrar til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker vår kultur og språk.

EUFK være en kunnskapsbasert organisasjon med høy troverdighet. Organisasjonen skal være et naturlig referansepunkt i ungdomsfaglige- og politiske spørsmål, og skal bidra med kvalitetssikret informasjon og innspill.

EUFK har en helhetlig tilnærming til ungdomsarbeid der både det sosiale og kulturelle er gjensidig avhengig av hverandre. En tverrfaglig tilnærming er derfor sentral i vårt arbeid. Samarbeid er helt sentralt i organisasjonen internt og eksternt.

 

Mer informasjon om aktivitetene til ungdomsklubben finner du på vår Facebook gruppe her.

I blant er det ulike aktiviteter under de vanlige klubbkveldene, som for eksempel besøk av politiet med fremvisning av narkotikasøk med hund, filmkvelder, brannøvelse med røykdykking, førstehjelpskurs og lignende. Primært skal klubben likevel være et "være-sted" for ungdom.

Kontaktinfo

Øyvind Rust
Leder ungdomsklubben
E-post
Mobil 90 84 66 01

Kartpunkt