Dreneringstilskot

Eigar eller leigar av tidlegare grøfta jordbruksareal kan søke om tilskot til drenering.

Systematisk grøfting: Tilskot kr 2000,- pr. daa. Anna grøfting: Tilskot kr 30,- pr. meter. Søknad med grøfteplan til kommunen før tiltaket vert påbyrja. Detaljert informasjon med søknadsskjema:

Her kan du søke tilskudd til drenering av jordbruksjord

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt