Sjukeavløsning i jordbruket

Det er mulig å få dekket kostnader til avløsning ved egen eller barns sjukdom, samt ved svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertagelse.                                                    

Beregning av tilskudd tar utgangspunkt i dagsatser som er avhengig av typen og størrelsen på jordbruksforetakets produksjon. Det gis kun tilskudd til dokumenterte, faktiske utgifter.

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel kan du søke her hos Landbruksdirektoratet

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt