Planting

Skog kan forynges ved planting, såing eller naturlig foryngelse. Dette er et av de viktigste tiltakene skogeier gjør i skogen. Forsømmer man foryngelsen kan man tape produksjon, kvalitet og inntekter.

Det er viktig å planlegge foryngelsen allerede før hogst. Hvordan man skal forynge et areal bestemmes i stor grad av voksestedets naturgitte forhold og valg av hogstform.

Som skogeier skal du sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst, og se til at det er samsvar mellom hogstform og foryngelsesmetode. Dersom foryngelsen skal skje ved planting er det normalt et krav om å utføre plantingen innen tre år.

Tømmerkjøpsorganisasjonene tilbyr salg av planter og utleie av arbeidskraft til plantejobben.

Husk at det gis tilskudd til tettere plating:
Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Kontaktinfo

Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal