Landbruksvegar

Landbruksvegar er bilvegar og traktorvegar, også skogsvegar, som vert bygde i samsvar med såkalla normalar for landbruksvegar fastsett av Landbruks- og matdepartementet, og enklare vegar som er naudsynlege for landbruksverksemda.

Skal du byggja landbruksveg, må du søkja kommunen på eige skjema som ligg på Landbruksdirektoratet.no. Søknaden skal enten behandlast etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar eller etter plan- og bygningslova.

Lov og forskrift er å finna på Lovdata.no.

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64
Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt