Oppmåling av eksisterende grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille ny merking av eiendomsgrensen(-e).

Kartlegging av eksisterende grense

Send rekvisisjon om oppmålingsforretning  (PDF, 352 kB)til kommunen.
Legg ved kart over eiendommen som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Ny merking av eksisterende grense

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense samt ny merking av eksisterende skal utføres innen 16 uker. Kommunen har vinterforskrift i perioden mellom 01.11-15.05, og da gjelder ikke 16-ukers fristen.

Kontaktinfo

Siv Byfuglien
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 12 13 49

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt