Sammenslåing

Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 18 og matrikkelforskriftens § 43.

Krav om sammenslåing sendes kommunen på skjema: Krav om sammenslåing (PDF, 352 kB)


Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere.

Seksjonerte sameier kan sammenslås, men forutsetter at den sammenslåtte eiendommen etableres som et nytt sameie med alle de opprinnelige seksjonsinnehaverne som sameiere.

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt, og krever ikke oppmålingsforretning.

Kontaktinfo

Siv Byfuglien
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 12 13 49

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt