Seksjonering

Eiendom med mer enn èn boenhet (bolig eller fritidsbolig) og/eller næringsformål kan seksjoneres etter reglene i eierseksjonsloven. Skjemaet Begjæring om oppdeling i eierseksjoner skal benyttes. Krav til søknad og vedlegg; se eierseksjonsloven § 11.

Uteareal til eierseksjon

  • Dersom en eller flere seksjoner i et sameie skal ha eksklusiv råderett over del av utearealet, skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet.
  • Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres.
    Rekvisisjon av oppmålingsforretning  (PDF, 352 kB)skal følge seksjoneringsbegjæringen.
  • Grensene for utearealet må tydelig fremkomme av måleriktig situasjonskart.

Kontaktinfo

Siv Byfuglien
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 12 13 49

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt