Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 26.06.2017
Kommunevåpen Etnedal

Varsel om offentlig ettersyn - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2028
Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028

Iht. Plan- og bygningsloven § 11-12 vedtok Etnedal kommunestyre den 27.04.2017 å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2028 ut til offentlig ettersyn.
Med dette varsles også oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028.

Publisert 26.06.2017

På grunn av ferieavvikling vil Fagernes trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 11. juli til og med 4. august 2017. 

Publisert 22.06.2017
Guro Kleven Hagen.jpg

 «Dansende ballader» med Guro Kleven Hagen, Henning Kraggerud m.fl.

 

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune