Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 20.09.2017
Tømmerhus

Her vil du læra om korleis du skriv søknad for restaureringstiltak for det gamle huset ditt!

Vi tar for oss søknadsprosessen med tilstandsvurdering, søknadsskjema, kriteriar og obligatoriske vedlegg.

 

Publisert 12.09.2017
Høstfarger

Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd kan gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal.

 

Publisert 08.09.2017
Kommunevåpen Etnedal

 

Det kunngjøres herved at forslag til reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde i tråd med Plan- og bygningslovens §5-2 er lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget ble behandlet av kommunestyret i Etnedal 17. august 2017.

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune