Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 22.09.2017

Vi ønsker å markere dagen med å informere om prosjektet Barn og unge som pårørende i Valdres. Målet med prosjektet er å utvikle god praksis for å ivareta barn og unge som er pårørende i Valdres; Se de, og gi de det de trenger.

Prosjektet er interkommunalt og forankret både i helse og skole/oppvekstsektoren. Vestre Slidre er vertskommune, og prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Publisert 20.09.2017
Tømmerhus

Her vil du læra om korleis du skriv søknad for restaureringstiltak for det gamle huset ditt!

Vi tar for oss søknadsprosessen med tilstandsvurdering, søknadsskjema, kriteriar og obligatoriske vedlegg.

 

Publisert 12.09.2017
Høstfarger

Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd kan gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal.

 

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune