Valdreskart Etnedal

Utvida frist for innspill til kommuneplanens arealdel

17.07.2017

Fristen for innspill settes til 25. august 2017. Vi viser til annonsen i avisa Valdres og OA 30.5.2017.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 21.08.2017
Rødkløver

Landbrukskontora i Valdres inviterer til markdag i Etnedal, tysdag 22. august, kl. 11-15

 

Publisert 21.08.2017
Gammel bygning

Praktisk kurs på dagtid, foredrag og synfaring til Skiferbergo i Rogne på kveldstid.
Instruktør: Odd Arne Rudi, tidlegare taktekkjar med lang erfaring innan faget.
Målgruppe: Handverkarar, huseigarar og andre.
Stad: Noraker gard: Basstogo/trøsstogo som ligg ved rasteplassen langs E16.
Tid: 15.-17. september, oppstart dag ein kl 9.00, dei andre dagane kl 8.00.
Avsluttar kl 16.00 kvar dag. I tillegg kjem både foredrag og synfaring til Skiferbergo i Rogne på kveldstid (totalt 30 timar).

 

Publisert 16.08.2017

Formål:
Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Oppland, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. Den er ment til «frie» reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser.

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune