Djuptjernskampen i sikte

Jakttid

09.10.2015

Det kan jaktes elg i hele kommunen fra 25. september til og med 23. desember. Les mer her.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 19.09.2016
Kommunevåpen Etnedal

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det er igangsatt planarbeid på Nordfjellstølen - stølsområdet i Etnedal kommune på gårds- og bruksnr. 137/2. Det skal detaljreguleres i henhold til gjeldende områderegulering.

 
Publisert 15.09.2016
Spåtind

Lag, foreninger og andre kan søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg (inklusiv turstier) og til løyper og andre anlegg for friluftsliv i fjellet. Søknaden må inneholde planer/tegninger, behovsoppgave, kostnadsoverslag, finansieringsplan for bygging og drift, idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og eventuelt dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelsen. For enkelte anlegg gjelder tilleggskrav. Anlegget må registreres i det elektroniske anleggsregisteret. Spesielt kostnadskrevende anlegg og løypetiltak i fjellet må forhåndsgodkjennes av kulturdepartementet. Utfyllende informasjon finnes i kulturdepartementets utgivelse ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016”.

Publisert 12.09.2016
Restaurering

Ynskjer de å setja i stand den gamle bygnaden dykkar og treng hjelp for å koma i gang med søknadsprosessen?
Kurs i søknadsskriving for restaureringstiltak.
Søknadsprosess med tilstandsvurdering, søknadsskjema, kriteria og obligatoriske vedlegg.
Vi tek for oss:
• Korleis går vi fram når du vil restaurere eit verneverdig bygg?
• Kva er verneverdige hus?
• Kva kan vi få tilskott til?
• Kven kan vi søkje?
• Erfaringar frå huseigar

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune