I Etnedal gjennomfører vi i sommer et prosjekt for å kartlegge og måle inn stikkrenner i tilknytning til kommunale og private veier. Sommerhjelp Ingrid Lunde er i full gang.

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:


Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

Etnedal kommunestyre vedtok i møte den 27.5.2021, i sak 60/21, å legge forslag til detaljregulering for Synnfjellfoten II ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

Hensikt med planarbeidet er fortetting og videre utbygging av eksisterende hyttefelt. Vedtak av ny reguleringsplan vil medføre at eksisterende plan fra 2008 oppheves.

Det blir skarpskyting fra skytebanene Rebne, Trudvang, Øystre Slidre Storefoss og Etnedal i perioden 30. mai - 4. juni kl. 08.00 - 20.00. I samme tidsrom vil det bli militær øvelesaktivitet i området rundt Valdres skisenter - Skrautvål.

Event. spørsmål rettes til heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.

Fra fredag 21 mai og utover sommeren så skal Ungdomsklubben - i år som i fjor - ha SOMMERUTEKLUBB på Bruflat fra klokka 17 til 21.

I fjor gjorde vi det fordi vi måtte - i år gjør vi det fordi vi har lyst!

Liv, røre og frisk luft! 

Bare en liten oppfordring - ta det pent og rolig med diverse kjøretøy i sentrum - både til vanlig og på fredager. 

Etnedal kommune og Etna grunneigarlag samarbeidar om å utarbeide ein driftsplan for fiske og friluftsliv i Etna frå Hølaføssen/Hestkinnføssen til Høljarast.

Målsetting for planen er i hovudssak ressurbevaring, næringsutvikling og rekreasjon.

17. mai kl. 19:00 – 20:00 kjører vi i gang en regional sending, direkte fra Fagernes kulturhus! Programleder for kvelden, Marit Hougsrud (ordfører i Sør-Aurdal) vil levere lettbeint og fin stemning fra studio. Vi får se klipp fra feiringen i de seks valdreskommunene og kulturelle innslag fra kinosalen. Siden feiringen også i år blir ganske dempet, håper vi denne sendingen kan gi et hint av følelsen en vanlig 17. mai feiring gir. Fra 18:30 på mandag vil avspilleren i denne artikkelen begynne å vise et ventebilde, og fra 19:00 begynner sendingen. Du kan også se det på vår facebook-side.

Vi inviterer alle som er i Etnedal på 17.mai til å sende inn sitt 17.mai bilde. De beste bildene vil bli premiert.

Kriterier for å delta:

Bildet må være tatt i Etnedal 17.mai 2021. Du kan sende inn flere bilder, men det er kun ett bilde pr person som kan vinne premie. Skriv hvor bildet er tatt og bli med på årets fotokonkurranse!

VEGARD THON er vinnar av Drømmestipendiet 2021- som einaste vinnar i Valdres. Drømmestipendiet er ein sum på kr 30.000 som vart delt ut i går av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping med Etnedal kulturskule som arrangør.

Også i år blir det ein annleis feiring av nasjonaldagen. Sjølv om vi alle skulle ynskje at vi kunne samlast som vanleg rundt barnetog, underhaldning og tradisjonelle leiker, er vi veldig takksame for at 17. mai-komiteen har laga eit innhaldsrikt og korona-venleg program for feiringa.