Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 21.03.19, sak 27/19, forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Etnedal kommunestyre vedtok å sende Forskrift om utslipp av avløpsvann frå avløpsanlegg som ikkje overstiger 50pe, Etnedal kommune, ut på høyring i 30 dagar.

 

Frist for innspel er sett til 21. juni 2019.

 

 

Tema for kvelden er ungskogpleie.

Denne uka har vi fått ny utstilling på kunstveggen vår!

Tirsdag 6. - torsdag 8. august arrangeres det friluftsskole i Etnedal.
Dette er et gratistilbud til elever som går i 4. - 7. klasse våren 2019.
Påmelding innen 7.juni. Mer informasjon i teksten nedenfor.

Her finner du litt informasjon fra statens vegvesen i forbindelse med stenging av vegen over Tonsåsen. Den første perioden med omkjøring blir fra mandag 29. april til fredag 28. juni

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/2e-3zbxx/

Båndtvangsregler i Etnedal kommune.

10. april hadde Etnedal kommune, saman med Fylkesmannen i Innlandet, NVE og Dokkadeltaet Våtmarkssenter, informasjonsmøte for grunneigarar langs Etna frå Lundebrua til Høljarast. Møtet omhandla moglege restaureringstiltak langs den kanaliserte delen av elveløpet.

Kulturminneplan for Etnedal 2019 – 2025 ble vedtatt av kommunestyret 21.03.19

Planen kan leses her: