Wenche Rognerud

Wenche Rognerud er ansatt som rektor ved Etnedal skule fra 1. august. Hun har rektorutdanning fra Oslo Met og har 10 års erfaring fra arbeid med skoleledelse gjennom rollen som undervisningsinspektør ved Etnedal skule. Vi ønsker Wenche hjertelig velkommen som rektor!

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/13e2165i/

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Etnedal kommune er mandag 1. april 2019 kl.12.00.

Listeforslagene blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved servicekontoret etter hvert som de kommer inn.

Se valgsidene for mer informasjon om innlevering og behandling av listeforslag.

Kommunevåpen Etnedal

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 (k-sak 98/18), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 01.03.2019.

Etnedal kommunestyre behandlet i sak 18/19, møte 21.02.19 bruksendring av Valdresbanen. Protokoll fra sak 18/19 vedlegges her. For saksframstilling med vedlegg vises til Etnedal kommunes hjemmeside.

 

Utsikt over Sør-Etnedal

To nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne raskere svar.

Kalv

NLR, VNK og landbrukskontora i Valdres byr inn til kurs, med vekt på jordarbeiding og gjødsling og økonomi tilknytta dette.Det blir ei kursrekke med tre samlingar, som vert gjennomført på tre ulike stader i Valdres.

Offisiell åpning av Bruflat renseanlegg 21. februar kl 09.30.
Velkommen innom for en titt.

Kommunestyremøtet 21. februar avholdes i Etnedalshallen. Da teknisk utstyr for direktesending av kommunestyremøtene er koblet opp i kommunestyresalen, vil dessverre ikke dette møtet sendes direkte eller bli publisert i etterkant.

Ut på tur 2015

Etnedal kommunestyre vedtok den 24.01.19 sju nye vegnavn i Etnedal. Dette er navn knyttet til adresseparseller i nye reguleringsplaner den siste tiden.