Eiendomsskattesedler er nå sendt ut.

 

Etnedal kommunestyre vedtok i sak 139/20 i møte den 17.12.20 revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Etnedal kommune. Forskriften trer i kraft den 01.01.21.

Logg inn med jegernummer og fødselsdato på www.hjorteviltregisteret.no   
Har du jakta rådyr, men ikkje felt nokon dyr treng du ikkje registrere at jakta er avslutta.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Brumoen. Planen skal utarbeides av Etnedal kommune. Tidligere reguleringsplan for Brumoen vedtatt i 1976 (planid 19770091) foreslås samtidig opphevet.

 Helsetjenesten i kommunen har ansvar for å tilby koronavaksine til de gruppene som helsemyndighetene anbefaler. I første omgang gjelder dette personer over 65 år, senere vil andre grupper bli tilbudt vaksinen. Vaksinen vil være gratis for alle, og vi håper flest mulig vil la seg vaksinere.

 

Går det slik vi håper vil vaksinen bli godkjent 21/12-20 (endret fra 29/12-20 som følge av smittesituasjonen i Europa) og vaksinasjon vil kunne starte på nyåret. Koronavaksinene er en ny type vaksine med svært kort holdbarhet i kjøleskap, og de som ønsker vaksine må derfor være avklart på forhånd og tilgjengelig når vaksinen ankommer til oss.
Vaksinen som vi forventer å få er meget effektiv til å hindre at man blir alvorlig syk.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Valdres Næringshage blir mer synlig også i Etnedal, og vil ha fast kontordag på kommunehuset på Bruflat andre tirsdag i måneden. Datoer for første halvår i 2021 er 12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni. Her kan bedrifter, etablerere og administrasjonen i kommunen stikke innom for avtalte møter, en kaffekopp for å lufte ideer eller annet.

10.klasse på Etnedal skule skal delta i klassequizen på NRK P1. Laget får 12 spørsmål totalt fordelt på fire kategorier med tre spørsmål i hver.

Telenor skal bygge ut høyhastighetsbredbånd i Valdres. De neste ukene vil en representant fra Telenor besøke husstander i området. De tar smittevern på alvor, og vil holde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom hvert besøk.