Kommuneoverlegen har i dag fått beskjed om at det er registrert en ny positiv koronatest i Etnedal kommune. Den positive testen er knyttet til en person som både bor og oppholder seg i en annen kommune utenfor Valdres, men som har folkeregistret adresse i Etnedal. Vedkommende har ikke besøkt Etnedal kommune den siste tiden, og er nærkontakt med den forrige personen med positiv koronatest som heller ikke oppholder seg i kommunen.  

Det er altså nå 2 positive koronatester registrert i Etnedal kommune. Begge er knyttet til personer som ikke oppholder seg i Valdres.

Etnedal kommunen har fått tildelt statlige Corona-midler til «ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver». Kommunen skal derfor ha utført noen vedlikeholdsoppdrag på Etnedalheimen, Etnedal skule og i Eventyrskogen barnehage i løpet av første halvår 2021.

 Vi er gjort oppmerksom på e-poster som ser ut til å være sendt fra samhandling i Etnedal kommune.

Dette medfører ikke riktighet. Etnedal kommune har ikke en egen avdeling for samhandling, og alle våre stillinger lyses ut enten internt eller på våre hjemmesider. 

Dersom du har fått en slik e-post anbefaler vi at du sletter den. Har du oppgitt personopplysninger eller bankkontonummer i forbindelse med en slik e-post, bør du ta kontakt med banken din.

Etnedal kommunestyre behandlet i møte 22.10.2020 forslag til detaljreguleringsplan for Regla med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring.

 Tilstandsrapport for Etnedal skule 2020 vart drøfta i kommunestyret 19. november. Politikerane var svært fornøgd med arbeidet som vert gjort ved skulen og dei resultata som produserast. Dette syner god kvalitet tenesten og bidreg til at Etnedal er ei attraktiv kommune å busette seg i. Les "Tilstandsrapport for Etnedal skule 2020" her. (PDF, 2 MB)

10.klasse på Etnedal skule skal delta i klassequizen på NRK P1. Laget får 12 spørsmål totalt fordelt på fire kategorier med tre spørsmål i hver.

Telenor skal bygge ut høyhastighetsbredbånd i Valdres. De neste ukene vil en representant fra Telenor besøke husstander i området. De tar smittevern på alvor, og vil holde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom hvert besøk.

Smitte av korona øker i områdene rundt oss. I denne forbindelse har kriseledelsen besluttet at møter(møtevirksomhet) mellom ansatte i Etnedal kommune og personer som ikke er ansatt i Etnedal kommune, skal gjennomføres digitalt i tiden fremover.  Dette gjelder i alle kommunenes enheter. 

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 350 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.