Oppland fylkeskommune  har sett i gang et arbeid for å stimulere til bedre bredbånd i Oppland.

 

 

Lag/foreninger og privatpersoner med kultur, idrett og fritid som hovedmål for sin virksomhet, og som helt eller delvis arbeider innenfor kommunens grenser kan søke om kulturmidler.

Det er nå innført og vedtatt ekstraordinær båndtvang på grunn av store snømengder.

Kommunevåpen Etnedal

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at Etnedal kommunestyre i møte 25.01.2018,sak 001/18, har vedtatt reguleringsplan for Flatland.

Kommunevåpen Etnedal

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at Etnedal kommunestyre i møte 25.01.2018, sak 002/18, har vedtatt reguleringsplan Granlund.

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 (k-sak 101/17), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 01.03.2018.

Landbrukskontoret minner om at det for husdyrprodusentar no er høve til å søke produksjonstilskot fom. 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

Sjå nærare informasjon frå Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#hvilke-tilskudd-kan-jeg-soeke-om-i-del-1-av-soeknaden-

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for spørsmål.

Formannskapet vedtok 12.10.2017 at trafikksikkerhetsplanen for Etnedal skal revideres.

Safecontroll skal utføre inspeksjon av bruer på kommunale veger i Valdres.
Det er mulig for eiere av private veger (gårds-, skogs- og stølsveger) til å bestille inspeksjon.

Snø

Det er kommet store nedbørsmengder med snø i det siste. Nå veier snøen ca. 260 kg pr. m2. Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger. Her er våre råd mot snøtunge tak.