Vet du om noen som trenger et sted å feire jul? Frivilligsentralene i Valdres har gått sammen og laget et felles tilbud.

Les mer her: 
Julekvelden 2019 (PDF, 2 MB)

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart. Etnedal har som eneste Valdreskommune startet et tverrfaglig team der barn og unges utfordringer blir fanget opp tidlig, og det blir satt i gang tiltak omgående.

 

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Etnedal kommune at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for høgdebasseng på Lenningen. Planarbeidet er i tråd med område VA1 i kommuneplanens arealdel og berører eiendommen gnr 151 bnr 1.

Dette innebærer at mannskap frå Norske Redningshunder og Røde Kors Hjelpekorps vil bli sett denne ettermiddagen/kvelden. Eit småfly vil og kunne bli sett over dette området denne dagen. Alle som er med på øvinga har på seg vest. 

 

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke på https://companycast.live/webcast/5e79p7i2/

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.

    

Yrke 2019 –ungdom møter arbeidsliv, er en regional utdannings- og yrkesmesse primært for elever på 9. og 10. trinn og elever ved Valdres vidaregåande skule. Yrkesmessa ble arrangert i Valdres Storhall, 17. oktober kl. 10.00-18.00.

 

 

Allerede i 2012 varslet Stortinget at fossil oljefyring ville bli forbudt. Nå er det formelt vedtatt. Fra 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av verken boliger eller bygg.

 

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 12. september å legge forslag til ny vatn- og avløpsplan for Flæten og Jomfruslette ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er utarbeida av Nibio på vegne av grunneigar.

 

 

Høsten er influensatid, og for noen kan det være farlig. Har du ikke tatt vaksine enda tar legekontoret gjerne imot deg mandag, tirsdag, onsdag eller fredag. Vaksinen koster kr. 200,- og må betales kontant.