Det er ikke registrert noen nye smittede av korona siden 30.11.2021. På grunn av smittesituasjonen i Norge og i områdene rundt oss anbefaler vi at eventuelle planlagte samlinger for sårbare grupper ikke gjennomføres denne uka.

 Formannskapet behandlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Etnedal kommune i sitt møte 30.11.2021, sak 33/21. Formannskapets forslag ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 02.12.-15.12.2021 

Formannskapets forslag kan du lese her. (PDF, 2 MB)

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i sitt møte 16.12.2021.

Dokumentene er også lagt ut i papirversjon på servicekontoret.

Mange skogeiere er hardt rammet av stormen og vi i kommunen har stor forståelse for at stormskader i egen skog kan føles som en fortvilet situasjon for mange.

Det er viktig at alle skogeiere gjør seg kjent med situasjonen i egen skog.

 

Det er i dag 3 nye personer som er registrert smittet av korona. Alle tilfellene har sammenheng med gårsdagens tilfeller.

Vi ser nå at smittesituasjonen potensielt er noe uoversiktlig, og vi ønsker derfor å gå ut med en del lokale anbefalinger til våre innbyggere og besøkende i Etnedal kommune:

 • Hold avstand, bruk gjerne 1 meteren igjen
 • Begrens dine sosiale kontakter
 • Har du luftveissymptomer og føler deg dårlig bør du holde deg hjemme
 • Ha lav terskel for å teste deg ved luftveisymptomer, enten med hurtigtest eller test på legekontoret.
 • Har du testet negativt med hurtigtest og du har forkjølelsessymptomer, anbefaler vi at du tar en test ved legekontoret, eller tester deg hver dag med hurtigtest frem til du er symptomfri eller føler deg bedre. Vi ser nå at hurtigtest kan være negativ i starten selv om du er smittet, da det kan tar noen dager før hurtigtesten slår ut.

Har du spørsmål knyttet til korona i Etnedal kommune kan du ringe kommunens koronatelefon på telefon 90852079. Dersom det er vanskelig å få kontakt kan du også sende sms.

Etnedal har i dag registrert to personer som er smittet av korona. Personene er smittet uavhengig av hverandre utenfor kommunen.

Kommunen minner om viktigheten av å holde seg hjemme ved sykdom, vaske hendene ofte og utvise god smitteklokskap i møte med andre. Dette gjelder oss alle – i alle sammenhenger slik situasjonen er nå.

Har du spørsmål knyttet til korona i Etnedal kommune kan du ringe kommunens koronatelefon på telefon 90852079. Dersom det er vanskelig å få kontakt kan du også sende sms.

Vi takker for forståelse og felles innsats i dugnaden mot koronasmitte!

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Frist for søknad om tilskudd for tettere planting er 25. november.

Tilskudd til skogkultur er 1. desember.

 

Se ellers informasjon i lenken nedenfor:

- Etna nett er kommet enda lengre med høyspentnettet, og mye av høyspentnettet er nå i drift. Det er fortsatt enkelte feil på høyspentnettet og en god del feil knyttet til lavspentnettet. Feil på lavspentnettet vises ikke på avbruddskartet til Etna nett.

De er avhengig av å få tilbakemelding på ledningsbrudd, trepåfall osv. Meld feil på lavspentnettet til Etna Nett – https://www.vokksnett.no/kontakt-oss/

- Kommunen kan fortsatt kontaktes på tlf 48 22 22 23 frem til 23. november klokken 0900.

- Legevakt tlf 116 117

- Det er fortsatt kun en person som er smittet med korona i kommunen.

Det er omfattende skader på skogen i Etnedal etter stormen fredag. Kommunen jobber med å få oversikt over omfanget. Det har vært fly i lufta på søndag som har fløyet over det meste av Valdres. I Etnedal er det størst skader sør i kommunen. Hoveddelen av skadene har oppstått sør for Fjellsbygda og Bruflat.

 

 • Det er kommet langt med høyspentnettet, men det er fortsatt utfordringer i Sør-Etnedal, Fjellsbygda, Sørum og Kleivgardsområdet. Dette jobber Etna nett med. Vedr. lavspentfeil vises ikke det på avbruddskartet til Etna nett. De er avhengig av å få tilbakemelding på ledningsbrudd, trepåfall osv. Meld feil på lavspentnettet til Etna Nett – https://www.vokksnett.no/kontakt-oss/
   
 • Deler av Etnedal har nett og mobildekning.
   
 • Kommunen kan fortsatt kontaktes på tlf 48 22 22 23
   
 • Lege kan kontaktes som normal på tlf 61 12 13 30
   
 • Legevakt tlf 116 117
   
 • Det er fortsatt kun en person som er smittet med korona i kommunen.

Det er gjort en formidabel innsats av mange i løpet av helga – fortsett å ta vare på hverandre!