Helga 20-21 juli er det tradisjonelle Etnedalsdagar på Valdres Folkemuseum. Då er det liv i Etnedalshusa, Flatigarden og Prestøyen. Handverkarar viser og sel gjerne av sine produkt, historia til husa blir fortald - og det er mykje å sjå og oppleva på museet.

Dører og glas frå Liahaugen gis bort! Er du den rette eigaren?
Send oss ei melding! På slutten av 1990-talet vart det take ned eit hus på Liahaugen, ein tidlegare husmannsplass under Nørre Lunde. Tanken var å seta opp att huset, men det vart ikkje realisert. 

Glade barn.

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

 

 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

 

 

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:


Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 20.06.19, sak 54/19, endret forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029 etter 1. gangs offentlig ettersyn. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget med endringer vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

 

 

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/1e61pnm7/

Logo statens vegvesen


Statens vegvesen vil med dette informere om at Fagernes trafikkstasjon også i år vil bli stengt i 4 uker i sommer.

 

Kommunestyret 23. mai vedtok å legge kommunedelplan for naturmangfald ut til offentleg ettersyn og høyring.

Frist for innspel er 2. august 2019.
 

 

 

 

Kommunestyret har vedteke reviderte mål for hjorteviltforvaltninga i Etnedal.