Rundt 60 deltok på årets markering av frigjørings- og veterandagen i Etnedal. I år var det ekstra fyldig program, fordi vi samtidig åpnet den nye krigshistoriske stien ved Høljarast. Etnedal historielag og andre frivillige har stått for rydding og merking av stien, i tillegg til at de har rekonstruert en maskingeværstilling og en geværstilling. Skoleklassen som i fjor var 7. klasse bidro også i arbeidet med å rydde og merke stien, som går opp ved den gamle Høljarast-brua og til sammen består av åtte poster med informasjonstavler.

Hender

Besøkstjenesten er et samarbeid mellom Etnedal frivilligsentral, Røde Kors og Etnedal kommune.

Vårflom i Etna

Det er meldt om varmt vær framover og dermed økt smelting av de store snømengdene. Vi ber om at alle følger med i sitt nærområde for å unngå skader av vannet. Pass på at bekker og stikkrenner er åpne.

Åpning av nytt helsehus

Det ble en høytidelig åpning av det nye helsehuset på Bruflat i dag.

Oppland fylkeskommune  har sett i gang et arbeid for å stimulere til bedre bredbånd i Oppland.

 

 

Lag/foreninger og privatpersoner med kultur, idrett og fritid som hovedmål for sin virksomhet, og som helt eller delvis arbeider innenfor kommunens grenser kan søke om kulturmidler.

Det er nå innført og vedtatt ekstraordinær båndtvang på grunn av store snømengder.

Landbrukskontoret minner om at det for husdyrprodusentar no er høve til å søke produksjonstilskot fom. 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

Sjå nærare informasjon frå Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#hvilke-tilskudd-kan-jeg-soeke-om-i-del-1-av-soeknaden-

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for spørsmål.