På grunn av koronasituasjonen ble det tidligere i år bestemt at skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt. Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten.

 1. oktober er fristen for å søkje om Lenningen-midlar. Prosjekt som får støtte er konkrete, allmennyttige, trivselsfremjande og prosjektbaserte. Lag, organisasjonar, bedrifter og andre kan søkje.

Kommunestyrets forslag til kommunal planstrategi offentliggjøres i 30 dager frem til 27.09., jfr. plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyremøte i dag blir avholdt i samfunnshuset på Etnedal skule på grunn av korona.

Båndtvangsregler i Etnedal kommune.

Kongevegen

 I sommer har Kongevegen fra Bruflat til Samuelstadtjedn blitt rydda og merka på nytt. Vi anbefaler alle turglade å prøve denne flotte turen i høst

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

Eier du en eiendom i  Etnedal kommune, vil du i løpet av sommeren motta et brev om skattetaksering i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt.  

Ein ny beitesesong er no i gang, med slepp av mykje dyr på utmarksbeite. Dersom du finn sjuke / skadde beitedyr eller kadaver bed kommunen om at du for sau merkar deg sjusifra dyre-ID på øyremerket, ofte kombinert med namn og tlf. til eigar. Storfe har åttesifra produsentnr. på øyremerket, iblant namn i tillegg. Sau har særskilde fargar på øyremerker og klavar. Ta gjerne kartkoordinatar for funnstaden.

Det er forholdsvis dårlig vei inn til Etnedal ved Høljarast på grunn av vegarbeid. Men i slutten av juni starter arbeidet med å legge ny asfalt på den delen av fylkesveg 251 som blir rustet opp nå. Asfalteringa skal være ferdig til fellesferien.