Tirsdag 4. - torsdag 6. august arrangeres det friluftsskole i Etnedal.
Dette er et gratistilbud til elever som går i 4. - 7. klasse våren 2020.
Påmelding innen 5.juni. Mer informasjon i teksten nedenfor.

I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn.

Valgnemnda er tildelt oppgaven med å foreslå meddommere til Valdres tingrett for kommunestyret.

Valgnemnda har foreslått følgende meddommere for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024:

Kvinner:

Menn:

Anne Flugstad Øistuen

Arve Bergsbakken

Allic Lunde Nermoen

Håvard Telstø

Marlyn Solhaug Bergeid

Viggo Byfuglien


Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde det til kommunen innen 28. mai 2020.
Melding sendes postmottak@etnedal.kommune.no

 

I mars, noen uker etter at koronakrisen satte store deler av næringslivet på vent, ble det initiert en næringslivsundersøkelse i Valdres for å få et tidsbilde av situasjonen.

Denne ble godt besvart og ga lokale politikere og virkemiddelapparat tall og fakta til innspill mot fylkeskommunale og nasjonale krisepakker. Nå er det viktig å få en oppdatert oversikt over situasjonen for næringsdrivende. Les mer her:

Her kan du følge med direkte i sendingene som er fra Etnedal kommune 17.mai fra kl. 10.00.
Gratulerer med dagen!

Videoen støttes best i nettleser som chrome.

Ved å klikke på de tre linjene nederst til høyre i spilleren kan du velge hvilket klipp du ønsker å se. 

 

 

Da vinter så smått ble til vår: "Krig medfører først og fremst en stor sorg, sa ordfører i Etnedal, Linda Mæhlum Robøle i sin tale ved Høljarast i Etnedal i dag. "Krig er alvor. Krig er krise. Vi skal sende en tanke til våre flyktninger, som har flykta nettopp fra krig og konflikt. Mange av dem forstår i høyeste grad hva krig er - de har opplevd det sjøl. Det motsatte av krig, det er fred og frihet", fortsatte ordføreren, og viste til etnedølen Rolf Tidemandsens beskrivelse av 8. mai 1945: "Det var gledesrus - de ble berusa av glede og lettelse."
Se og hør talen til ordfører Linda Mæhlum Robøle nedenfor.

 

 

Eventyrskogen barnehage stenges i perioden 6. juli - 2. august for å gjennomføre lovpålagt ferieavvikling på en smittevernmessig forsvarlig måte. Kommunen tilbyr i denne perioden omsorgsplasser til foresatte med samfunnskritiske funksjoner og til utsatte barn/barn med særskilte behov. Søknad om omsorgsplass sendes innen 20. mai til kommunalsjef Gabrielle Becker. Her finner du kontaktinformasjon

Det varsles med dette at kommunen legger Plan for befolkningsutvikling 2020 – 2025 ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å levere merknader til planforslaget er 31. mai. Eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget som legges fram for ny behandling i kommunestyret 25.06. Planforslaget kan leses her.

 

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.

Navnekomitéen i Etnedal har i møte den 13.03.20 vedtatt å legge følgende nye vegnavn ut til høring:

Kriseledelsen har i tråd med nasjonale føringer bestemt at kultur- og fritidsaktiviteter begrenses frem til 15. juni.