Du kan følge direktesending av kommunestyremøte ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/5e50bloa/

Rødkløver

Hold Norge rent vil gjøre det så enkelt som mulig for kommuner som vil bidra i kampen mot forsøpling. Derfor har vi samlet en rekke tiltak mot forsøpling og informasjon om problemet i en ressursbank som vi oppfordrer kommunene til å bruke.

Ressursbanken ligger her: https://holdnorgerent.no/kommuner/

 

 

 Valgresultat kommunestyrevalg 2019

Det var 69,7% valgdeltakelse i Etnedal kommune

Endelig kandidatkåring.


Kommunestyrevalget 
Følgende ble valgt inn i Etnedal kommunestyre for perioden 2019 - 2023

 

 

Hytterenovasjon er dessverre ikke kommet med på fakturaen for 2. termin. Det kommer derfor separat faktura på dette gebyret.

Vi beklager dette.

Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd kan gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for område B13 og N1 innenfor reguleringsplan Haugalia sør. Planen berører eiendommene gnr 123 bnr 13, gnr 121 bnr 72 og gnr 123 bnr 40.

Lag, foreninger og andre kan søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg (inklusiv turstier) og til løyper og andre anlegg for friluftsliv i fjellet.

 

 

Velkommen til offisiell åpning av Hellefossbrue torsdag 8.august kl. 11.00

Det er sommer og høytid for beitedyr i utmarka, og mange ønsker å skjerme sine hus og hytter mot disse.

Kommunen er kjent med utfordringene mellom fritidsbebyggelse og beiting, men viser til plan og bygningsloven og gjeldende arealplaner som regulerer hvor og hvordan det kan settes opp gjerder.

Kven skal få kulturprisen 2019?
Send oss forslag med informasjon om kandidaten innan 9. september.