Etnedal kommune har tatt i bruk eDialog. Da kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.
 

Frist for å søke plass på SFO kommende skoleår er 1. mars

Gå til søknadsskjema her: https://etnedalg2.ist-asp.com/NO00541-pub/login.htm

 

 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett og planlegger sammen med helsetjenesten hvordan situasjonen skal håndteres dersom viruset kommer til Norge. Etnedal kommune oppfordrar alle innbyggere til å lese informasjonen om coronaviruset som du finner under.

Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets infoside om viruset finn du her og her.
Fylkesmannen i Innlandets artikkel om viruset kan du se her. 
Kommuneoverlegen i Etnedal vil ved behov legge ut info på Facebook, den finner du her.

Trykk på bilde for å forstørre og se vaner som førebygger smitte. Trykk her for å åpne i utskriftsvennleg versjon.

Laurdag er det klart for årets utgåve av UKM (Ung Kultur Møtes) på kulturhuset på Fagernes, og Etnedal er representert med to sceneinnslag. Nytt i år er at det er gratis å vera publikum for alle under 20 år.  

Etnedal kommune har fått inn mange innspill til planen for befolkningsutvikling. Det setter vi stor pris på. Det er spesielt gledelig å se at også ungdomsrådet har engasjert seg i saken – det er jo særlig de unges stemme vi ønsker å høre i dette arbeidet.

 

Før 1. juli 2020 skal kommunen velge nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det blir ikke stilt noen krav til den faglige bakgrunnen til en meddommer. Dette med bakgrunn i prinsippet om at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".

For å være meddommer må du:
- være bosatt i Etnedal
- være fylt 21 år, men være under 70 år, (øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer)
- snakke og forstå norsk
- være lovlydig

Mer informasjon om det å være meddommer finner du her: www.domstol.no

 

Lenke til søknadsskjema finner du nederst i artikkelen.

Er du meddommer i dag må du melde deg på nytt hvis du ønsker å fortsette.

Les mer og meld din interesse her

 

Etnedal kommune har i løpet av vinteren 2019 gjennomført en hytteeierundersøkelse blant annet i forbindelse med en plan for befolkningsutvikling, som skal vedtas av kommunestyret før sommeren. Målet med den nye befolkningsutvilkingsplanen er å finne gode tiltak for å oppnå målet om befolkningsutvikling. Undersøkelsen bidrar også til å gjøre kommunen i bedre stand til å nå et mål i kommuneplanens samfunnsdel om at hytteeiere skal trives så godt på hytta at de oppholder seg der mest mulig. Det kom inn 320 svar på undersøkelsen, og kanskje du er en av de som har svart?

 

Etnedal kommune er Trafikksikker kommune, og vi deltar i Trygg Trafikk sin kampanje med trafikksikkerhetstema.  

Etnedal kommunestyre vedtok i møtet 23. januar felles vann- og avløpsplan for Lenningen. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele Lenningen, samt tilhørende ledningsnett.