Kulturskolen underholder kommunestyret

På kommunestyremøtet 14. desember var elevar frå kulturskulen innom og underheldt.

 

Ungdomsklubben vil fra 14. desember til 2. mars prøve ut nye åpningstider. Det blir klubb for 6. – 10. klasse torsdager kl. 18.00 - 21.00. Fredager blir det klubb for 10. klasse og oppover kl. 19.00 - 22.00.

 

Velkommen!

Tinton

Etnedal kommune har sendt ut brev til eiere av hus og bruk hvor vi har registrert at det ikke er fast bosetting. Bakgrunnen for brevet er at Etnedal kommune ønsker å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller leie bolig i Etnedal skal få muligheten til dette.

Rydding langs Etna

I disse dager driver Valdres Flis og Landskapspleie hogst langs Etna. Hensikten er å åpne opp slik at elva blir mer synlig. Ryddingen vil foregå på 12 utvalgte steder.

Kommunevåpen Etnedal

Formannskapets forslag til budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 30.11.-14.12.17 
 


 

 

Kommunevåpen Etnedal

Etnedal kommune har fått nye nettsider!  De gamle sidene er borte, og vi håper at de nye sidene gjør det enklere å finne fram og finne nyttig informasjon.

 

Etnedalsdagane gul

Lag og organisasjonar kan søkje om å arrangere Etnedalsdagane 2018. Arrangøren må arbeide i samsvar med statuttane. Dei finn du her. (PDF, 867 kB)
Søknad sendast: Komitéen for Etnedalsdagane, v/kulturkontoret i Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller g.becker@etnedal.kommune.no seinast 05.01.2018.