I løpet av uke 16 vil det bli nedsatt aksellast på Svilosvegen for strekningen Rv 251 og inn til Gjørma (kryss mot Bakkebygda).  Dette blir gjeldende i teleløysingen.

Kommunen har nå fått svar på alle re-tester for nærkontaktene i Etnedal som har vært i karantene etter at to personer testet positivt på koronaviruset i Nord-Aurdal kommune forrige uke. Alle disse testene er negative.

Med bakgrunn i den stadige utbyggingen og framtidige planer for utvikling av fritidsbebyggelse i Bakkebygde, har administrasjonen utarbeidet forslag til overordna vann- og avløpsplan for hele området i kommunen. Forslaget baserer seg på kommunalt ledningsnett for både vann og avløp, med fornyelse og utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av felles vannforsyning.

Etnedal Utvikling ønsker å utvikle lokalt næringsliv for å gi innbyggere, hyttefolk og tilreisende et bedre tilbud. I den forbindelse har vi utarbeidet en spørresundersøkelse for å kartlegge behovene til både innbyggere og hyttefolk.

 

Tilskuddet det kan søkes om er til hjelp for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 01.05.2021

Her kommer litt info om tilsyn/feiing av hytter og støler 2021. Vi har en plan om å besøke hytte eiere i alle skoleferier. Vinterferier, sommerferier, høstferier og fredager i sommerhalvåret og høsten.

Det er inngått avtale mellom Etnedal kommune og kommunene i Vestre Slidre, Øystre Slidre og Nord-Aurdal, om felles koronatelefon og testing i helgene frem til påske.

Fagernes legesenter administrerer koronatelefon og testing både lørdager og søndager for aktuelle kommuner.

Koronatelefonen holder åpent mellom kl.14.00 og 15.00. Deretter testing etter behov.

KORONATELEFONEN HAR TELEFONNUMMER 48 27 49 56.

 

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Ølsjølia ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt. Samtidig foreslås det å oppheve nåværende reguleringsplan vedtatt i 2004.

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. mars.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i 2017 kom en ny forskrift (parkeringsforskriften) som regulerer offentlig og privat parkering. Formålet med forskriften er blant annet å sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet.