Etnedal kommune legger forslag til trafikksikkerhetsplan for 2022-2025 ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, innen 30.6.2022.

 Det er sendt ut varsel om Skogbrannfare på oransje nivå (alvorlig situasjon) fra meterologisk institutt (varsom.no) Det innebærer lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.  Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betdyning.

 Norkart informerer på sine nettsider at selskapet 5. mai ble oppmerksom på datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Situasjonen håndteres av Norkart som også holder kontakten med sine kunder.

Kontakt Norkart dersom du trenger hjelp eller har spørsmål i anledning saken, se kontaktinfo lenger ned i artikkelen. 

Endelig blir det tradisjonell feiring av 17. mai på Bruflat igjen!

 

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 28.4.2022 (sak 38/22) at det startes opp arbeid med å revidere kommunedelplan for klima og energi ved at planprogram datert 13.4.2022 sendes på høring til aktuelle parter.
Det varsles samtidig oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12.

Etnedal kommune har ledige lokaler til kafédrift i kommunehuset på Bruflat. Vi søker leietaker som har lyst til å etablere egen virksomhet i lokalene. Lokalet leies ut til gunstige betingelser, og Etnedal kommune er også positive til å bidra økonomisk til etablering av dette tilbudet.

Har du lyst til å drive egen virksomhet, send en henvendelse til postmottakt@etnedal.kommune.no der du kort beskriver hvordan du ser for deg driftskonseptet for en slik virksomhet.

Enova har utlyst en konkurranse som skal bidra til etablering av ladeinfrastruktur for elbil. På grunn av konkurransekriteriene er det ikke aktuelt å søke for Bruflatområdet. Bruflat ligger nærmere eksisterende lader enn 15 kilometer og er derfor ikke kvalifisert for å søke.
Store deler av Etnedal er kvalifisert for å søke. Støtten som tilbys virker veldig god og kommunen ønsker derfor å informere potensielle søkere blant lokalt næringsliv om ordningen. I lenken nedenfor finner du mer informasjon om konkurransen.

Les om konkurransen her: 

 

Kommunestyret i Etnedal har i sak 39/22 den 28.04.22 vedtatt å legge framforhandlet
utbyggingsavtale for del av Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn, i tråd med pbl § 17-4. Avtalen er
framforhandlet mellom Etnedal kommune og Frugesetlia Skog ANS.
Eventuelle merknader kan sendes til kommunen via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen
10, 2890 Etnedal.
Frist for å komme med merknader er 31.05.22.

Fra 29. april vil det bli nedsatt aksellast til 6 tonn på Svilosvegen for strekningen fra fv 251 og inn til Gjørma (kryss mot Bakkebygda). Dette blir gjeldende i teleløysingen.

Inga B. Lunde startet i 10% stilling som demenskontakt 1 april i år. Hun skal være en kontaktperson mellom personer med demens og deres pårørende. Være behjelpelig med utredning og informasjon om demenssykdom, og en og prate med ved mistanke om demenssykdom.

Hennes arbeidstider er noe ujevne pga. turnusen hun har fra før i hjemmetjenesten. For å få kontakt med Inga er det flere alternativer:
Mandager mellom kl 09 og 15 på telefon 97961990 (dagsenteret), kontakte hjemmesykepleien som formidler info videre, eller sende e post til inga.lunde@etnedal.kommune.no