UKM står for ”ung kultur møtes”, og er ein liten kulturfestival for- og med ungdom mellom 13 og 20 år.

 

Tusen takk til alle som deltok i spørreundersøkelsen om hva som skal til for å bo i Etnedal! 108 personer av 225 har svart. Det kom inn mange nyttige innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet. Ordføreren har trukket ut vinner av to kinobilletter.

 

 

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. februar.

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen.
Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

Kurset arrangeres på helsehuset på Bruflat og gjennomføres som 8 kveldssamlinger, første kurskveld tirsdag 4. februar, siste kurskveld tirsdag 31. mars.

Etnedal kommunestyret har i møte 19.12.2019, sak 134/19, vedtatt reguleringsplan for Nord-Etnedal kyrkje. Planen omfatter hele eller deler av eiendommene 32/73, 32/30 og 32/21. Planen legger i første rekke til rette for utvidelse av kirkegården og parkering i tilknytning til kirka.

Vinterbilde, solskinn

 Visit Valdres har laget en innbyggerundersøkelse for fastboende i Valdres, knyttet til arbeidet med å bli et bærekraftig reisemål.

Hedmark og Oppland fylke blir slått sammen til Innlandet fylke fra 1.1.2020.
Dette vil kreve store endringer i matrikkelen og grunnboka.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten har Kartverket bestemt at matrikkelen og grunnboken blir stengt opp mot årsskiftet på følgende datoer:

- Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl.18.00

- Grunnboka stenger fredag 27. desember kl.20.00

 

Etnedal kommune jobber med utvikling på flere områder, og vi er veldig fornøyd med at du/dere har valgt å ha fritidsbolig akkurat i kommunen vår.
For å hjelpe oss med å bli enda bedre til å yte gode tjenester og tilrettelegge for utvikling, er vi interessert i å høre å høre hva du/dere tenker om spørsmålene som er listet opp her.
Dette trenger ikke ta mange minuttene, så vi vil sette stor pris på om du tar deg tid til å svare på de 12 spørsmålene våre.
På forhånd takk for hjelpa.
 
 

Fylkesveg 33 over Tonsåsen åpner for trafikk mellom Høljerast og Sanatoriesvingen i morgen, tirsdag 10. desember. Vegen har vært stengt siden 12. august i forbindelse med at en 10 km lang strekning mellom Skardtjednet og Tonsvatnet skal bygges helt om.