Barnehage

Etnedal har to kommunale barnehager: Eventyrskogen og Bergsbakken
Kun Eventyrskogen barnehage er i drift pr. i dag.

Eventyrskogen barnehage.
Barnehagen i Etnedal er for barn i alder 1 - 5 år.
Åpningstider er fra 07.00 - 16.30 alle dager.

Tiltaksplan for mobbing. (PDF, 541 kB)

 

Regjeringen har vedtatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin inntekt for en barnhageplass. Søknadsskjema og mer informasjon finnes lenger ned på siden.

Det er videre bestemt at 3 - , 4 - og 5 - åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt under 598 825,kr. har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. 

Søk på vårt søknadssenter.

Mer informasjon finnes lenger ned på siden.
 

Regelverk for foreldrebetaling i barnehagen

Kontaktinfo

Gabrielle Becker
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 48 22 22 23