Barnehage

Etnedal har to kommunale barnehager: Eventyrskogen og Bergsbakken
Kun Eventyrskogen barnehage er i drift pr. i dag.

Eventyrskogen barnehage.
Barnehagen i Etnedal er for barn i alder 1 - 5 år.
Åpningstider er fra 07.00 - 16.30 alle dager.

Tiltaksplan for mobbing. (PDF, 541 kB)

  • Det er søskenmoderasjon dersom du har flere barn i barnehagen. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, barnehageplassen gratis.
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin inntekt for en barnehageplass.
  • 2 til 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.
  • Dersom du har lav inntekt, kan du søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis oppholdstid.

Søk på vårt søknadssenter.

Mer informasjon finnes lenger ned på siden.
 

Regelverk for foreldrebetaling i barnehagen

Kontaktinfo

Gabrielle Becker
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 48 22 22 23