SFO - skolefritidsordning

Når barna kjem til SFO skriv dei seg inn i ein perm. I permen vert det notert meldingar av ulike slag, slik som tidspunkt for undervisning i kulturskule, endringar i henting mm. 
Føresette kan nytte meldingsboka til å gje slik informasjon. 
SFO har måltid kvar dag. 
Barna må ha med eigna klede til uteleik.

Skuleåret 2019/2020 har SFO åpningstid måndag og torsdag 14.20 - 16.30, dette er med bakgrunn i innsøking.

Frist for søking til SFO kommande skuleår er 1. mars.
Søknad lyt sendast elektronisk via link øverst til venstre på sida her.
 

SFO

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt