SFO - skolefritidsordning

Når barna kjem til SFO skriv dei seg inn i ein perm. I permen vert det notert meldingar av ulike slag, slik som tidspunkt for undervisning i kulturskule, endringar i henting mm. 
Føresette kan nytte meldingsboka til å gje slik informasjon. 
SFO har måltid kvar dag. 
Barna må ha med eigna klede til uteleik.

Åpningstid
Skuleåret 2020/2021 har SFO åpningstid måndag  14.20 - 16.30, dette er med bakgrunn i innsøking.

Foreldrebetaling
Pris pr. time er 41,50 kr
Søskenmoderasjon er 40%, mat er inkludert.
Gebyr ved for sein henting (etter 16.30) er 200 kr. Dette vert fakturert i etterkant.

Frist for søking til SFO kommande skuleår er 1. mars.
Søknad lyt sendast elektronisk via link øverst til venstre på sida her.
Ta kontakt med undervisningsinspektør Gunn Smedsrud ved spørsmål om SFO:
gunn.smedsrud@etnedal.kommune.no, tlf. 61 12 18 00/61 12 18 02
 

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt