SFO - skolefritidsordning

Rutiner
Når barna kjem til SFO skriv dei seg inn i ein perm. I SFO - permen vert det notert meldingar av ulike slag, slik som tidspunkt for undervisning i kulturskule, endringar i henting mm. Føresette kan nytte meldingsboka til å gje slik informasjon. 
SFO har måltid kvar dag. 
Barna må ha med eigna klede til uteleik.

 

SFO

Kontaktinfo

Kristin Juven
Leder sfo
E-post
Telefon 61 12 18 07
Mobil 917 40 989

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt