SFO - skolefritidsordning

Når barna kjem til SFO skriv dei seg inn i ein perm. I permen vert det notert meldingar av ulike slag, slik som tidspunkt for undervisning i kulturskule, endringar i henting mm. 
Føresette kan nytte meldingsboka til å gje slik informasjon. 
SFO har måltid kvar dag. 
Barna må ha med eigna klede til uteleik.

 

SFO

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt