SFO - skolefritidsordning

SFO har lokale på Etnedal skule og har telefon 91 74 09 89 i opningstida. 
Det er mogleg å bestille ekstra dag både for elevar som har fast plass i SFO og andre elevar i 1.-4. trinn. Foresette som ynskjer å bestille ekstra dag skal kontakte skulen på telefon 61 12 18 00.

SFO har måltid kvar dag.
Elevane må ha med eigna klede til uteleik.

Opningstider
Måndag 14.20 - 16.30
Tysdag   14.20 - 16.30
Onsdag  08.15 - 16.30
Torsdag 14.20 - 16.30
Fredag   14.20 - 16.30

Elevar som ikkje har fast SFO kan kjøpe ekstra dag, meld frå til
gunn.smedsrud@etnedal.kommune.no  

Foreldrebetaling
Pris pr. time er 44,- kr alle dagar unntagen onsdagar 
Pris onsdagar er 217 kr per dag
Søskenmoderasjon er 40%, mat er inkludert.
Gebyr ved for sein henting (etter 16.30) er 250 kr. Dette vert fakturert i etterkant.

I henhald til forskrift til opplæringslova § 1B-4 har elevar på  1.–3. trinn rett til 12 timar gratis SFO per veke i det det ordinære skuleåret. 

Kommunestyret i Etnedal har vedteke at føresette med barn i barnehage og på SFO skal få søskenmoderasjon på tvers av ordningane med 30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. 
Ordninga gjeld frå og med skuleåret 2023/2024.

Sommar - SFO
Etnedal skule tilbyr sommar-SFO dei to fyste vekene og den siste veka i skuleferien. Det lyt vera minimum 5 innsøkte born dei aktuelle dagane for at tilbudet skal starta opp. 

Frist for søking til SFO kommande skuleår og sommar-SFO er 1. mars.
Søknad skal sendast elektronisk via link øverst til venstre på sida her.
Ta kontakt med undervisningsinspektør Gunn Smedsrud ved spørsmål om SFO: 
gunn.smedsrud@etnedal.kommune.no, eller tlf. 61 12 18 00
 

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt