SFO - skolefritidsordning

Når barna kjem til SFO skriv dei seg inn i ein perm. I permen vert det notert meldingar av ulike slag, slik som tidspunkt for undervisning i kulturskule, endringar i henting mm. 
Føresette kan nytte meldingsboka til å gje slik informasjon. 
SFO har måltid kvar dag. 
Barna må ha med eigna klede til uteleik.

Åpningstid
Skuleåret 2021/2022 har SFO følgande åpningstider:
Måndag 14.20 - 16.30
Tysdag   14.20 - 16.30
Onsdag  08.15 - 16.30
Torsdag 14.20 - 16.30
Fredag   14.20 - 16.30

Elevar som ikkje har fast SFO kan kjøpe ekstra dag, meld frå til
gunn.smedsrud@etnedal.kommune.no  

Foreldrebetaling
Pris pr. time er 41,50 kr alle dagar unntagen onsdagar 
Pris onsdagar er 207 kr per dag
Søskenmoderasjon er 40%, mat er inkludert.
Gebyr ved for sein henting (etter 16.30) er 200 kr. Dette vert fakturert i etterkant.

I statsbudsjettet for 2022 et det vedteke 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn.
Ordninga gjeld frå og med skuleåret 2022/2023.

Frist for søking til SFO kommande skuleår er 1. mars.
Søknad lyt sendast elektronisk via link øverst til venstre på sida her.
Ta kontakt med undervisningsinspektør Gunn Smedsrud ved spørsmål om SFO:
gunn.smedsrud@etnedal.kommune.no, eller tlf. 61 12 18 00
 

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt