Etnedalsheimen

Hovedmål: Etnedalsheimen skal være et bosted hvor det gis korttidsopphold, rehabilitering, avlastning og langtidsopphold. Tilbudet skal være forsvarlig og ivareta nødvendige helse- og omsorgstjenester jf. Helse- og omsorgstjenesteloven, Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien. Pasienten skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.  

Etnedalsheimen er sykehjemmet i kommunen og ligger i Bruflat sentrum. Etnedalsheimen består av et bygg som rommer psykiatrisk sykepleier, fotpleier, vaskeri, systemkontor og tre omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. Sykehjemsavdelingen ligger i den nyeste delen av Etnedalsheimen som sto ferdig i 1992.

Kontaktinfo

Eli Strand
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 85
Mobil 475 19 156
Tove Grønbrekk Haugen
Avdelingssykepleier
E-post
Telefon 61 12 13 64
Mobil 468 34 592
Avdelingen Etnedalsheimen
Avdelingen Etnedalsheimen
Telefon 61 12 13 75

Adresse

Etnedalsheimen
Kyrkjevegen 53
2890 Etnedal

Kartpunkt