Informasjon fra hørselshemmedes landsforbund (HLF), avd. Valdres

  

 

Vi er glade for at Odny Midthus har fullført kurs som likeperson for høreapparatbrukere.  Dette er et kurs som arrangeres av HLF over to helger.

Likeperson er en du kan snakke med om dine utfordringer som høreapparatbruker. Hun kan dele erfaringer, og gi støtte og råd om dine generelle utfordringer som hørselhemmet.  Hun kan også hjelpe hvis høreapparatet ditt ikke fungerer.

Du kan  bare ringe og gjøre avtale om at hun kommer hjem til deg, eller at du møter henne på Frivilligsentralen på Bruflat.  Der er hun å treffe første fredag i måneden.

Benytt deg av tilbudet, Odny ønsker å hjelpe og å lære. Det er jo flere typer apparater og hjelpemidler, så hun trenger praksis.

Meld deg gjerne inn i HLF.  Vi har lokalforening i Valdres.  Åpne møter arrangeres på Vikatunet på Fagernes. Sentralt jobbes det for hørselhemmedes interesser og du har som medlem en erstatningsordning for tapt høreapparat.  Vi selger også høreapparatbatterier til en god pris, blant annet på Frivilligsentralene i Etnedal, Sør/ Nord-Aurdal.  Se mer på hlf.no, eller kontakt Odny eller undertegnede.

Bjørn Nermoen
Leder HLF Valdres
bjorn.nermoen2@gmail.com