Fysioterapitjenesten

Velkommen til fysioterapitjenesten
I Etnedal jobber det både privat praktiserende og kommunale fysioterapeuter. Fysioterapeutene har kontorplass og behandlingsrom i bankbygget, som er en del av tunet på Bruflat.

Svein Kårtvedt, jobber som fysioterapeut.
Kontaktinformasjon: Tlf: 90706143 E-post: svein.kartvedt@etnedal.kommune.no

Tobias Krøber, privat praktiserende fysioterapeut med driftsavtale. 
Kontaktinformasjon: Tlf: 453 19 068 E-post: tobias.krober@etnedal.kommune.no

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut. De fleste som går til fysioterapeut med driftsavtale med kommunen må betale egenandel. Du kan lese mer om egenandeler og fritak her: Egenandel hos fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Du kan lese mer om fysioterapi her: Hva er fysioterapi?

De privat praktiserende fysioterapeutene tar imot pasienter i alle aldre og med et vidt spekter av forskjellige diagnoser.

I den kommunale stillingen ligger oppgaver som bl.a. tverrfaglig møtevirksomhet, fysioterapi til barn og unge, til pasienter i institusjon, hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Svein Kårtvedt
Fysioterapeut
E-post
Telefon 90 70 61 43
Tobias Krøber
Fysioterapeut
E-post
Mobil 45 31 90 68

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00