Fysioterapitjenesten

Velkommen til fysioterapitjenesten

Det er to faste fysioterapeuter i Etnedal kommune,

  • Anne Lene Lundene har en 50% kommunal stilling samt en 50 % stilling som privatpratiserende fysioterapuet  med driftsavtale.
  • Ellen W Sanderud er privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale i 50% stilling.
  • Arkadiusz Bes er vikar i stillingene i de faste fysioterapeuters fravær.

Fysioterapeutene har kontorplass og behandlingsrom i bankbygget, som er en del av tunet på Bruflat, der også kommunehus og helsehus er plassert. Ergoterapeut og frisklivsveileder holder til i samme lokaler.

Fysioterapioppgavene spenner over et vidt felt, helt fra barn og unge til de helt gamle. Etnedal Fysikalske Institutt  tar imot pasienter med forskjellige diagnoser.

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut#Ikke-krav-til-henvisning

I den kommunale stillingen ligger oppgaver som bl.a. tverrfaglig møtevirksomhet, fysioterapi til barn og unge og til pasienter i institusjon.

Kontaktinfo:

Anne Lene Lundene tlf: 61 12 13 91/48959133
Jobber mandag, onsdag og fredag
anne.lene.lundene@etnedal.kommune.no

Ellen W. Sanderud tlf: 908 908 78
Jobber mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 16.00
e.w.Sanderud@gmail.com

Arkadiusz Bes tlf.98303924
Jobber tirsdag og torsdag. Og onsdager i partallsuker.
Arkadiusz.Bes@etnedal.kommune.no

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353
Ellen W. Sanderud
Fysioterapeut
E-post
Mobil 908 90 878
Anne Lene Lundene
Fysioterapeut
E-post
Telefon 61 12 13 91

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00