Fysioterapitjenesten

Velkommen til fysioterapitjenesten
I Etnedal jobber det både privat praktiserende og kommunale fysioterapeuter. Fysioterapeutene har kontorplass og behandlingsrom i bankbygget, som er en del av tunet på Bruflat.

Anne Lene Lundene, privat praktiserende fysioterapeut med driftsavtale på mandager, onsdager og fredager.
Telefon: 489 59 133

Tobias Krøber, privat praktiserende fysioterapeut med driftsavtale tirsdager og torsdager. Kommunefysioterapeut på mandager, onsdager og fredager i partallsuker.
Telefon privat: 453 19 068, kommunal telefon: 907 06 143

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut. De fleste som går til fysioterapeut med driftsavtale med kommunen må betale egenandel. Her kan du lese mer om egenandeler og fritak.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Her kan du lese mer om fysioterapi

De privat praktiserende fysioterapeutene tar imot pasienter i alle aldre og med et vidt spekter av forskjellige diagnoser.

I den kommunale stillingen ligger oppgaver som bl.a. tverrfaglig møtevirksomhet, fysioterapi til barn og unge, til pasienter i institusjon og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Aud Bakken
Kommunalsjef
E-post
Anne Lene Lundene
Fysioterapeut
E-post
Tobias Krøber
Fysioterapeut
E-post
Telefon +47 90 70 61 43

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00