Fysioterapitjenesten

Velkommen til fysioterapitjenesten

Det er to faste fysioterapeuter i Etnedal kommune,

  • Anne Lene Lundene: 100% privatpratiserende fysioterapuet med driftsavtale.
  • Arkadiusz Bes: 50% stilling kommunefysioterapeut

Fysioterapeutene har kontorplass og behandlingsrom i bankbygget, som er en del av tunet på Bruflat, der også kommunehus og helsehus er plassert. Ergoterapeut og frisklivsveileder holder til i samme lokaler.

Fysioterapioppgavene spenner over et vidt felt, helt fra barn og unge til de helt gamle. Etnedal Fysikalske Institutt  tar imot pasienter med forskjellige diagnoser.

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut#Ikke-krav-til-henvisning

I den kommunale stillingen ligger oppgaver som bl.a. tverrfaglig møtevirksomhet, fysioterapi til barn og unge og til pasienter i institusjon.

Kontaktinfo:

Anne Lene Lundene tlf: 61 12 13 91/48959133
Jobber alle dager 08.30 - 15.30
anne.lene.lundene@etnedal.kommune.no

Arkadiusz Bes tlf.98303924
Jobber mandag og fredag. Kl. 09.00 - 15.00 og onsdager i partallsuker.
Arkadiusz.Bes@etnedal.kommune.no

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353
Anne Lene Lundene
Fysioterapeut
E-post
Telefon 61 12 13 91
Arkadiusz Bes
Fysioterapeut
E-post
Mobil 983 03 924

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00