Innvandring

Integrering av innvandrere er ikke en kontorjobb.

Når et helt samfunn engasjerer seg i å integrere innvandrere, blir resultatet langt bedre enn om bare profesjonelle blir satt til oppgaven. 

Innvandring, innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der.

Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel:

Innvandrer, person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der.

I offentlig statistikk er innvandrere definert som personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre (og fire utenlandskfødte besteforeldre) og som på et tidspunkt har innvandret til Norge.

Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til Norge (tidligere kalt førstegenerasjonsinnvandrere), og norskfødte med to innvandrerforeldre (tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere). Den sistnevnte gruppen er mer presist definert som personer født i Norge som har to foreldre født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre født i utlandet.

Nyttige linker:

Verkemiddel i integreringsarbeidet

Regelverk om integrering

Arbeidsinnvandring

Tolking i offentligsektor