Kommunepsykolog

Kommunepsykolog Mikkel Glimsdal - Klikk for stort bildeMikkel Glimsdal Etnedal kommune

Etnedal og Sør Aurdal har gått sammen om å ansette kommunepsykolog. Psykologen vil ha sitt arbeidssted både i Etnedal og Sør Aurdal kommune, og har kontor og organisasjonstilknytning med øvrige tjenester innen fagfeltet. I Etnedal er tjenesten organisert under enheten Familie og helse, og samarbeider tett med bl.a. helsesykepleier, lege og psykisk helsetjeneste.

Han vil ha tilstedeværelse i Etnedal på  tirsdager og torsdager  kl 08-16, de øvrige ukedagene i Sør Aurdal kommune.

I et forebyggende perspektiv vil en kommunepsykolog være en svært viktig fagperson. Kommunepsykologen skal bidra til  styrking av fagmiljøet, og til en ytterligere kompetanseheving gjennom veiledning, rådgivning, diagnostikk, osv. Arbeidsområdet skal ha et sterkt forebyggende fokus, og et fokus på barn og unge. Dette skal være et lavterskeltilbud, som skal ta problemer på et tidligst mulig tidspunkt og på den måten hindre at ting utvikler seg til alvorligere lidelser.

Kommunepsykologen vil kunne bli et godt bindeledd mellom BUP/ psykisk helsevern, og de kommunale tjenestene. Tjenesten er gratis og tildeles etter en tverrfaglig vurdering.

Kontaktinfo

Mikkel Glimsdal
E-post
Mobil 90 70 40 25