Legetjenesten

Kontoret har tre legestillinger; kommuneoverlege Tor Inge Kristianslund 100% stilling, lege Beata Aure 100% stilling og Gunnar Espolien Johnson i 40% stilling.
Legekontoret har tre helsesekretærer; Toril Ruud, Astrid Hafton og Rita Sirhaug.

Damene på helsehuset - Klikk for stort bilde

Utenom kontortid og i helger er telefon nummeret: 116117
Ved øyeblikkelig hjelp: 113

Åpningstid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
Spisepause: 11.30- 12.00

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353
Tor Inge Kristianslund
Kommuneoverlege - Spes.allmennmed.
Telefon 61 12 13 30
Beata Aure
Kommunelege - Spes. allmennmed.
Telefon 61 12 13 31
Gunnar Espolien Johnson
Lege - Spes.allmennmed.
Telefon 61 12 13 30

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
Spisepause: 11.30 - 12.00 (da er kontorene stengt)

Adresse

Besøksadresse nye helsehus

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kartpunkt