Legetjenesten

Kontoret har tre legestillinger; kommuneoverlege Tor Inge Kristianslund 100% stilling, lege Beata Aure 100% stilling og Kristine Brenden i 80% stilling hvorav helsestasjon og legevakt inngår i stillingen.
Legekontoret har tre helsesekretærer; Toril Ruud, Astrid Hafton og Rita Sirhaug.

Kontortid: 08.00 - 15.00
Tlf: 61121330
Utenom kontortid, helger og ferier/helligdager ring Valdres legevakt på tlf. : 116117


Ved øyeblikkelig hjelp: 113

Åpningstid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
Spisepause: 11.30- 12.00

Jul- og nyttårsaften stengt.
Romjula  åpent 08-15

Mandag og tirsdag i påskeuka 8-15
Onsdag før skjærtorsdag 08-12.

I periodene der Etnedal legekontor er stengt kontaktes Valdres  legevakt på Fagernes, Tlf 116117.

Reisevaksiner

Tidligere var det helsestasjonen som hadde ansvar for reisevaksine.
Denne oppgaven er nå overført til legekontoret.

  • Ring legekontoret og du vil bli satt opp på en legetime eller telefonkonsultasjon for gjennomgang av hvilke vaksiner du trenger til ditt reisemål.
  • Ta med deg oversikt over tidligere vaksinasjoner til timen. Disse finner du på helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
  • Oversikt over anbefalte vaksiner kan du finne på Folkehelsa sine nettsider om reisevaksiner, www.fhi.no/tema/reiseraad/reisevaksinasjon
  • Resept blir skrevet og vaksine kan hentes på apoteket
  • Tid for setting av vaksinen blir avtalt.

Det tilkommer et grunnhonorar for reisemedisinsk veiledning og forskriving av vaksiner på kr. 500,- for voksne, 250,- barn. Familierabatt ved mer enn 3 personer.

Kontaktinfo

Aud Bakken
Kommunalsjef
E-post
Tor Inge Kristianslund
Kommuneoverlege - Spes.allmennmed.
Telefon +47 61 12 13 30
Beata Aure
Kommunelege - Spes. allmennmed.
Telefon +47 61 12 13 30
Kristine Brenden
Lege - Spes.allmennmed.
Telefon +47 61 12 13 30

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
Spisepause: 11.30 - 12.00 (da er kontorene stengt)

Adresse

Besøksadresse nye helsehus

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kartpunkt