Samhandling

Kontaktpersoner samhandling

Kontaktpersoner samhandling
Tittel Navn Tlf. E-post
Forløpskoordinator psykisk helse- og rus: Tine Anette G. Bjørnødegård 99091344 Tine.Anett.Guldbrandsen.Bjornodegard@etnedal.kommune.no
Koordinerende enhet: Anne Marie Solbrekken 61121394 Anne.Marie.Solbrekken@etnedal.kommune.no
Rehabiliteringskontakt: Daniel Kloppbakken *61121390/48959131 mandager og onsdager + fredager i partallsuker Daniel.Kloppbakken@etnedal.kommune.no

Overordnede samhandling/samarbeidsavtale

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp