Samhandling

Kontaktpersoner samhandling
Kontaktpersoner samhandling
Tittel Navn Tlf. E-post
Forløpskoordinator psykisk helse- og rus: Tine Anette G. Bjørnødegård 99091344 Tine.Annett.Gulbrandsen.Bjornodegard@etnedal.kommune.no
Koordinerende enhet: Anne Marie Solbrekken 61121394 Anne.Marie.Solbrekken@etnedal.kommune.no
Rehabiliteringskontakt: Mona Kirkeengen Skrindsrud *61121390/48959131 man. ons og tors. 8 - 14 Mona.Kirkeengen@etnedal.kommune.no

Overordnede samhandling/samarbeidsavtale

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp