Samhandling

Kontaktpersoner samhandling

Kontaktpersoner samhandling
Tittel Navn Tlf. E-post
Forløpskoordinator psykisk helse- og rus: Tine Anette G. Bjørnødegård 95019059 Tine.Anett.Guldbrandsen.Bjornodegard@etnedal.kommune.no
Koordinerende enhet: Nina Lille - Homb 48270886 Nina.Lille-Homb@etnedal.kommune.no
Rehabiliteringskontakt:
Rådgivende enhet for russaker Tine Anett G. Bjørnødegård 95019059 Tine.Anett.Guldbrandsen.Bjornodegard@etnedal.kommune.no
Barnekoordinator Beate Flåm 91101759 Beate.Flam@etnedal.kommune.no

Overordnede samhandling/samarbeidsavtale

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp