Samhandling

Kontaktpersoner samhandling

Kontaktpersoner samhandling
Tittel Navn Tlf. E-post
Forløpskoordinator psykisk helse- og rus: Veronica Eng 95019059 Veronica.Johansen.Eng@etnedal.kommune.no
Koordinerende enhet: Nina Lille - Homb 48270886 Nina.Lille-Homb@etnedal.kommune.no
Rehabiliteringskontakt:
Rådgivende enhet for russaker Veronica Eng 95019059 Veronica.Johansen.Eng@etnedal.kommune.no
Barnekoordinator May Britt Småladen 97961991 May.Britt.Smaladen@etnedal.kommune.no

Overordnede samhandling/samarbeidsavtale

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp