Tildelingskontor

Tildeling av tjenester.

Parkeringstillatelse kan søkes på dette skjemaet (PDF, 2 MB)
Ledsagerbevis kan søkes på dette skjemaet (PDF, 252 kB)
Disse to søknadene fylles ut og leveres til tildelingskontoret som blir vurdert i tildelingsmøtene.

TT-kort søkes nå via Innlandet fylkeskommune dette skjemaet (PDF, 244 kB)
Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Se øverst på denne siden.

Tildelingskontor

Tildelingskontor
Tittel Navn Tlf.
Saksbehandler Nina Lille - Homb 48270886

Kontaktinfo

Nina Lille - Homb
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 94
Mobil 48 27 08 86
Eli Strand
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 47 51 91 56

Kartpunkt