Etnedal kulturskule

Etnedal kulturskule har 20-årsjubileum i 2018, og skulen er eigd og drive av Etnedal kommune. All undervisning blir gitt i eigne lokale på skulen. Elevane får undervisning i ulike kunst- og kulturuttrykk der læring, oppleving og det å oppdage og utforske nye sider ved seg sjølv er viktig. 

Instrumenter - Klikk for stort bilde

Kulturskulen har som mål å vera eit resurssenter i Etnedal, fyrst og fremst som eit tilbod til born og unge frå 1. klasse og oppover. Undervisninga skjer enkeltvis eller i grupper fortrinnsvis etter skuletid. Lengda på undervisninga varierer etter elevens behov og etter gruppestørrelse. Noko undervisning blir også gitt i form av seminar og fellessamlingar. Skuleåret 2017/18 har elevane tilbod om undervisning i piano, keyboard, gitar, slagverk, fiolin, tradisjonssong, kor, band, dans og teknisk kulturarbeid. Me har felles lærarar med fleire av våre nabokommunar.

Koret og korpset i Etnedal er ein del av kulturskulen. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å vera med. Bruflat songkor, dirigent Kjell Ivar Vestrom, kontaktperson er Hege Rotnes, tlf 469 65 670. Bruflat musikklag, dirigent Lars Erik Haugerud, kontaktperson er Åge Kleven, tlf 957 97 299.

Påmeldingsfrist til kulturskulen er 1. april kvart år på, men me er opne for påmelding til gruppetilboda kvart halvår:

https://noetnedal.speedadmin.dk

Elevar som alt har ein plass i kulturskulen, må gå inn og re-registrere seg kvart år. Det er verd å merke seg at me berre tek i mot påmeldingar på nettet (og ikkje i papirversjon) frå no av. Ved stor søkning kan eleven bli satt på ei venteliste. Kulturskulen har søskenrabatt og nokre instrument til utleige.

Vel møtt til kulturskulen!

Kontaktperson: Bente Hemsing (rektor), bente.hemsing@etnedal.kommune.no
Telefon 971 52 445.

KulturskuleDet blir gitt 20% til søsken nummer to.

 

Instrumentutleige:
Kulturskulen har nokre instrument til utleige: langeleik, fiolin, hardingfele og toradar.
Pris kr 350,-  pr. semester.

Kontaktinfo

Bente Hemsing
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 61 12 13 96
Mobil 971 52 445

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt