Etnedal kulturskule

ETNEDAL KULTURSKULE  har som mål å vera eit resurssenter i bygda, fyrst og fremst som eit tilbod til born og unge frå 1. klasse og oppover. Musikk og kultur skapar positive sosiale relasjonar. I kulturskulen får elevane undervisning i ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom kreativ læring og oppleving, og dei kan oppdage og utforske nye sider ved seg sjølv.  

Undervisninga følgjer skuleruta og skjer på skulen i eigne lokale enkeltvis eller i grupper fortrinnsvis etter skuletid måndag, tysdag og fredag. Tidspunkt for timane blir avtala med kulturskulen ved starten av skuleåret. Lengda på undervisninga kan variere etter elevens behov og etter gruppestørrelse. Noko undervisning blir også gitt i form av seminar og fellessamlingar. Me har felles lærarar med fleire av våre nabokommunar.

https://noetnedal.speedadmin.dk/tilmelding

NB! Elevar som alt har ein plass i kulturskulen, må gå inn og re-registrere seg kvart år.

Oversikt over dei ulike undervisningstilboda, lærarane, prisar, korps og kor: sjå brosjyre for kulturskulen ovanfor for gjeldande år.

 

Velkomen til eit kreativt, aktivt og levande miljø!

Kontaktperson: Bente Hemsing (rektor)

bente.hemsing@etnedal.kommune.no
Telefon 61 12 18 96 / 971 52 445

Kontaktinfo

Bente Hemsing
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 61 12 13 96
Mobil 971 52 445

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt