Råd og utvalg på kulturfeltet

Er du engasjert i det som skjer rundt idrett og kultur i kommunen? Ønsker du mer informasjon eller vil du være med å påvirke prosesser? Ta kontakt med idrettsrådet, kulturrådet eller kulturkonsulenten.

Leder i Etnedal kulturråd: Ingun Kompen

Leder i Etnedal idrettsråd: Jane Iren Solbrekken-Nygård

For kontaktinformasjon til rådene kan du kontakte kulturkonsulent Nina E.Grønbrekk, tlf.: 61 12 13 45.

Rådene skal
- være et fellesorgan for "sine" lag og foreninger
- arbeide for best mulige forhold for "sine" områder
- være et organ for lag og foreninger til å medvirke i behandling av saker som angår dem selv
- være kommunens høringsorgan i henholdsvis idrettsfaglige/kulturpolitiske spørsmål

Kultursaker kan også behandles i politiske utvalg, for eksempel i ungdomsrådet eller eldrerådet/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinfo

Nina Espeseth Grønbrekk
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 61 12 13 45