Tilskotsordningar til kultur, idrett og fritid

Under finner du ei oversikt over ulike tilskotsordningar - fyrst dei kommunale:

Kommunale kulturmidlar

Innanfor dei kommunale kulturmidlanehar vi tre ulike tilskotsordningar.

 

 

Andre kommunale tilskuddsordningar

Regionale og nasjonale ordningar administrert av kommunen

Andre regionale og nasjonale tilskotsordningar

Kontaktinfo

Nina Espeseth Grønbrekk
Kulturkonsulent
E-post
Telefon +47 61 12 13 45

Adresse

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00