Tilskotsordningar til kultur, idrett og fritid

Under finner du ei oversikt over ulike tilskotsordningar - fyrst dei kommunale:

Kommunale kulturmidlar

Du kan søke Etnedal kommune om tilskot til drift av lag og foreiningar og til enkelttiltak

 

 

Andre kommunale tilskuddsordningar

Regionale og nasjonale ordningar administrert av kommunen

Andre regionale og nasjonale tilskotsordningar

Kontaktinfo

Nina Espeseth Grønbrekk
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 99 73 41 96

Adresse

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00