Tilskotsordningar til kultur, idrett og fritid

Under finner du ei oversikt over ulike tilskotsordningar - fyrst dei kommunale:

Kommunale kulturmidlar

Innanfor dei kommunale kulturmidlanehar vi tre ulike tilskotsordningar.

 

Tre ulike tilskotsordningar

 

Andre kommunale tilskuddsordningar

Andre kommunale tilskotsordningar

Regionale og nasjonale ordningar administrert av kommunen

Regionale og nasjonale ordningar administrert av kommunen

Andre regionale og nasjonale tilskotsordningar

Andre regionale og nasjonale tilskotsordningar

Kontaktinfo

Nina Espeseth Grønbrekk
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 61 12 13 45

Adresse

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00