Gebyr for salg av tobakksvarer

Skal du selge tobakk?

Det er ikke tillatt å selge tobakk uten å være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer:
 

Salgssteder kr.2.500,-
Skjenkesteder kr.2.500,-
Salgssteder som ikke har bevilling for salg av alkohol kr.2.500,-
Midlertidige salgssteder kr.1.200,-

 

Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakksskadeloven.


Hvem utfører kontrollene?

I Etnedal kommune er det Trygg 24 som utfører kontrollene på salgsstedene.

Kommunen har per i dag avtale med Trygg 24 for salgs- og skjenkekontroller for alkohol og de fører også tilsyn med salg av tobakksvarer ved kontroll av disse stedene.