Produksjonstilskot

Produksjonstilskudd er en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Du må ha organisasjonsnummer og drive jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer. Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

  I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

  Søknad sendes to ganger i året, mars (kun husdyr) og oktober med frist den 15. i hver av månedene. Det er krav om gjødselplan og journal over plantevernmidler.

  Her kan du søke produksjonstilskudd og avløsertilskudd på Landbruksdirektoratet

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt