Næringsareal i Etnedal

Etnedal har klargjorte næringstomter både på Bruflat (Bruflat Syd) og på Brumoen.

Bruflat syd

Godkjent reguleringsplan i år 2000 og hvor området er klargjort med planering, veg, vann og kloakk. Området omfatter til sammen 7,3 daa til næringsformål, og hvor det er tenkt oppdelt i 4 parseller hver på ca 1,8 daa. Her er det igjen 3 parseller som spesielt egner seg for virksomheter som bør ligge sentrumsnært, og som spesielt er tiltenkt en kombinasjon produksjon/salg og service.

Tomtepris ligger pr i dag på ca kr 35,- pr m2 ferdig opparbeidet. Hertil kommer tilknytningsavgift vann og kloakk.

Brumoen

Brumoen ligger ca 6 km nord for Bruflat. Etnedal kommune har siden midt på 70-tallet leid et areal her. Området er klargjort med veg, vann og kloakk. Det er laget en enkel tomtedelingsplan, og pr. i dag har vi 3 tomter med størrelse fra ca 1.400 m2 til ca 3.500 m2. Her er det mulighet for individuell tilpasning ut fra den enkeltes arealbehov.

Grunnleie ligger på ca kr 350,- pr daa pr. år. Hertil kommer tilknytnings-avgift vann og kloakk + en refusjon (anleggsbidrag) for teknisk opparbeiding på det tidspunkt en ønsker tilknytning til vann og kloakk. Satser for slik refusjon er ikke fastlagt pr. i dag.

Tomtene på Brumoen egner seg godt for de som trenger god plass. Hittil er det etablert laftebedrift og lagringsplass for tømmer og flislager for Etnedal Biovarme BA på området. Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) har bygd ny miljøstasjon inntil det kommunale området.

Nærmere informasjon om ledige næringstomter kan fåes ved henvendelse til Etnedal kommune, tlf. 61 12 13 00.