Støtte til bedriftsintern opplæring

Bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring. Ordningen forvaltes av fylkeskommunen, og søknad må sende via søkeportalen Regionalforvaltning.no.

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside: Støtte til bedriftsintern opplæring